LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS KANDIDATAI Į LR SEIMO RINKIMUS

Trečiadienis, 21 Rugsėjis 2016 17:19

SKVARCIANY ZDISLAVAS, vienmandatė Nemenčinės rinkimų apygarda Nr 55,
VAITKEVIČIUS ALGIS, vienmandatė Medininkų rinkimų apygarda Nr.57

Seimo rinkimų daugiamandatės rinkimų apygardos LSDP sąraše:
Nr. 79 ŠOKAITIENĖ JANINA
Nr. 110 SKVARCIANY ZDISLAVAS
Nr. 118 VAITKEVIČIUS ALGIS

Palaikykime savo kandidatus ir š.m. spalio 9 d. balsuokime už juos!

Daugiau medžiagos: apie Janiną, apie Zdislavą ir apie Algį.

LSDP Vilniaus r. skyriaus informacija

 

RINKIMAMS ARTĖJANT

Pirmadienis, 26 Rugsėjis 2016 20:56

Kas tai? Kiekvienas rinkėjas, atėjęs į rinkimus, gaus du biuletenius. Viename jis turi nurodyti, kurios partijos atstovą konkrečioje savo gyvenamojoje teritorijoje (apygardoje) jis pasirenka. Vienmandatės rinkimų apygardos biuletenyje rinkėjas pažymi to kandidato į Seimo narius pavardę, už kurį jis balsuoja „už“. Kitame lape – daugiamandatės rinkimų apygardos biuletenyje – jis pamatys visų rinkimuose dalyvaujančių partijų sąrašą. Rinkimų kabinoje privalo kabėti po konkrečios partijos pavadinimu ir numeriu rinkimuose įrašytų kandidatų sąrašas.

Rinkėjo valia, kuriuos žmones iš konkrečios – pasirinktos – partijos jis nori matyti pirmaisiais sąraše. Rinkėjas turi pažymėti tą kandidatų sąrašą, už kurį jis balsuoja „už“ ir, pareikšdamas nuomonę dėl sąrašo kandidatų, specialiai tam skirtuose biuletenio langeliuose (apačioje) įrašyti penkių pasirinktų šio sąrašo kandidatų rinkimų numerius (numerį, kuris yra prie kandidato pavardės).

Reitinguoti reikia taip:

1. Pažymėti socialdemokratų (LSDP) keliamų kandidatų sąrašą (kryželiu apskritime ties partijos pavadinimu).

2. Iš pažymėto socialdemokratų (LSDP) sąrašo pasirinkti 5 kandidatus, kuriems skirsite pirmumo balsus, ir jų numerius sąraše (ne pavardes) aiškiai įrašyti apatinėje biuletenio dalyje esančiuose langeliuose.

3. Jeigu pirmumo balsų langeliuose tas pats kandidato rinkimų numeris įrašytas keletą kartų, įskaitomas tik vienas pirmumo balsas. Jeigu pildydami biuletenį suklydote, bet dar neįmetėte į balsadėžę, galite paprašyti pakeisti jį nauju biuleteniu. Nežymėkite biuletenyje kokių nors kitų žymų. Kandidatai, kurių numerius įrašysite į šiuos laukelius, gaus po vieną pirmumo balsą.

Kodėl tai reikia daryti?

Tokiu būdu kiekvienam rinkėjui suteikiama galia keisti sąrašo eiliškumą ir, jo manymu, labiausiai vertus spręsti jo tolimesnio gyvenimo klausimus, kandidatus išrinkti į Seimą. Po rinkimų kiekvieno sąrašo kandidatus komisija surašo nauja eile pagal gautų pirmumo balsų skaičių.

Jūsų pasirinktas reitinguoti socialdemokratų partijos narys gali gyventi ir ne jūsų rajone, ir net ne jūsų rinkiminėje apygardoje. Gal tai Jums rūpimos specializacijos darbuotojas, eruditas, galintis argumentuotai kalbėti keletu klausimu ir kolegas Seime paskatinti pasirinkti vieną ar kitą Jūsų veiklos ir gyvenimo problemų pašalinimui naudingą sprendimą, gal tai žmogus iš Jūsų gimtinės ir gali pasirūpinti jos likimu, gal tai žmogus gerai išmanantis Jūsų yvenamosiosvietovės problemas, gal jis Jums pažįstamas per veiklas visuomeninėse organizacijose, gal tai socialiai jautrus, negalės, tautinių mažumų ar kitų jautrių žmonių grupių problemas išmanantis žmogus, o gal kiekvienas iš Jūsų pasirinkto penketuko talpina visas Seimo nariui reikalingas savybes: intelektualumą, pareigingumą, atsakomybę, kompetenciją. Dalyvaukite formuojant Seimo sudėtį, kuris sprendžia Jūsų likimus. Nebijokite pasirinkti sau reikalingus žmones. Nurodę verčiausiuosius ir taip įtakoję partijų veiklą, galėsite reikalauti dirbti Jūsų naudai.

LSDP Vilniaus r. skyriaus informacija

 

Lietuvos socialdemokratų partijos 2016 m. Seimo rinkimų programa

Ketvirtadienis, 15 Rugsėjis 2016 18:09

Girdim. Matom. Darom!

Per šiuos ketverius metus, kai prisiėmėme atsakomybę už šalies valdymą, įgyvendinome svarbiausius prisiimtus įsipareigojimus. Visa šalies politika buvo orientuota į žmonių gerovės kilimą. Todėl ryžtingai pakeitėme šalies raidos kryptį – šalis vystėsi pagal užtikrintą ekonominio augimo, finansinio stabilumo, žmogaus ir visuomenės saugumo bei gerovės užtikrinimo kelią.

Ankstesnis konservatorių ir liberalų valdymas buvo pražūtingas šaliai. Jis įstūmė valstybę į milžiniškas skolas, o pensijų, atlyginimų ir išmokų „nukarpymai“ buvo antikonstitucinis žingsnis. Krizės „suvaldymo“ kaštai buvo perkelti mūsų Vyriausybei. Mes privalėjome imtis taisyti dešiniųjų klaidas, kompensuoti prarastas pensijas ir „apkarpytus“ atlyginimus, didinti išmokas. Tuo buvo pristabdytos mūsų investicijos į ateitį. Todėl ne viską, ką planavome, pavyko pasiekti.

Nepaisant to, turime kuo didžiuotis. Nuosekliai mažėjo nedarbas, augo ne tik minimalus, bet ir vidutinis atlyginimas. Būdami solidarūs su visuomene, mažinome valdymo aparatą, efektyvinome jo darbą. Lietuvos žmonės gerai matė mūsų veiklą per šiuos ketverius metus ir galėjo palyginti, kuo mes skiriamės nuo dešiniųjų, kuo mūsų politika, pasirinkus devizą „Svarbiausia – žmogus“, yra kitokia, kaip realiai, o ne pažadais, kilo žmonių gerovė. Mes išgirdome žmonių lūkesčius ir pakeitėme valstybės politiką.

Per 2013 - 2016 metus įgyvendinti labai svarbūs Lietuvos Nepriklausomybės įtvirtinimo veiksmai. Užbaigę suskystintųjų dujų terminalo statybą ir nutiesę energetinius tiltus į Švediją bei plėtodami ryšius su Baltijos šalimis ir Lenkija, tapome energetiškai nepriklausomi nuo vieno energijos tiekėjo – Rusijos. Sumažėjo elektros, dujų ir šildymo kainos.

Įvedus eurą, tapome investicijoms patrauklia valstybe. Tuo dar labiau įtvirtinome Lietuvos, kaip laisvos ir atviros valstybės, statusą. Labai išaugo tiesioginės užsienio investicijos. Mūsų ekonomika tapo tvaresnė, o ateitis – stabilesnė. Buvome priversti žymiai daugiau lėšų skirti krašto apsaugai, nepaisant to, didinome finansavimą švietimui, mokslui, kultūrai ir sveikatos apsaugai. Lietuva tapo skaidresne šalimi – korupcijos suvokimo indeksas pakilo iki rekordinės aukštumos per visą nepriklausomybės laikotarpį. Susidūrėme su nauja krize – dėl geopolitinių iššūkių susitraukė eksportas į Rusiją, mums teko perorientuoti savo ekonominę politiką, ieškoti naujų rinkų eksportui.

Dešiniosios partijos, iš esmės neturėdami jokios sprendimų alternatyvos, savo 2016-ųjų Seimo rinkimų strategija pasirinko mūsų juodinimo, šmeižimo, juodųjų technologijų taikymo kelią.

Mes, socialdemokratai, pasitikime Lietuvos žmonėmis ir esame tikri, kad Lietuvos žmonės puikiai supranta, kuo skiriasi įmantrios rinkimų technologijos nuo realių veiksmų. Todėl, eidami į rinkimus 2016 metais ir toliau akcentuojame laisvės, lygių galimybių, solidarumo ir socialinio teisingumo principų laikymosi būtinybę. Mūsų tikslas – sukurti šiais principais grindžiamą gerovės valstybę.

Skaityti daugiau...
 

Socialdemokratų darbotvarkė Lietuvai – solidarumo politika

Sekmadienis, 11 Rugsėjis 2016 07:32

 

Kiekvienas žmogus bus išgirstas. Nė viena neteisybė nebus praleista nematomis. Pažadame padaryti dar daugiau, o būtent: užbaigsime sugrąžinti dešiniųjų nusavintas pensijas, vidutinį atlyginimą padidinsime mažiausiai iki 1100 eurų. Nepaisant prezidentės trukdymo, kartu su profesinėmis sąjungomis sukursime naujus, modernius darbo santykius. Sugrąžinsime šeimoms vaiko pinigus, garantuosime kiekvienai šeimai paramą pirmam būstui įsigyti. Padarysime taip, kad socialinis teisingumas ir asmenybės laisvė paverstų Lietuvą viena iš patraukliausių vietų gyventi, mokytis ir kurti.

 

Tai savo kalboje „Socialdemokratų darbotvarkė Lietuvai“ pabrėžė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas, Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje LDSP 120-mečiui, „Socialdemokratinė vizija Lietuvai ir Europai“, kurioje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas LSDP Seimo rinkimų programos aptarimui, dabartiniams iššūkiams Lietuvos ir Europos socialdemokratijai, socialdemokratinei minčiai ir socialdemokratų partijai.

Konferencijoje pranešimą skaitęs Europos socialistų (socialdemokratų) partijos (Party of European Socialists – PES) pirmininkas, Europos Parlamento narys Sergejus Staniševas (Sergei Stanishev) akcentavo, kad Europos socialdemokratams Lietuvos socialdemokratų politika yra labai svarbi, nes tam, kad būtų pasiekti solidarumo politikos rezultatai, reikia, kad Europos valstybių valdžioje būtų kuo daugiau socialdemokratinių partijų: „Lietuvos socialdemokratų partija nedalija tuščių pažadų, o būdama valdžioje įgyvendina tai, ką žada prieš rinkimus“.

 

S. Staniševo tvirtinimu, Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius yra unikalus Europos Sąjungoje valstybės vadovas: „Nežinau Europoje nė vieno valstybės vadovo iš jokios politinių partijų grupės, kuris išbuvęs visą kadenciją valdžioje išlaikytų tokius aukštus pirmaujančius populiarumo reitingus“.

 

Jonas Boldvinas Hanibalsonas (Jón Baldvin Hannibalsson), buvęs Islandijos užsienio reikalų ministras, kuris atvyko į Vilnių iš karto po 1991 m. sausio įvykių pareikšti solidarumo, o po kelių savaičių su savo tautiečiais pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę, kalbėjo apie istorinius ir dabartinius iššūkius kairiosioms politinėms partijoms Europoje.

 

J. B. Hanibalsono teigimu, Europos socialdemokratai turi susitvarkyti su trimis pagrindiniais iššūkiais. Pirmasis – išvalyti korumpuotą finansų sistemą ir sugrąžinti jai tvirtą demokratinę kontrolę. Antrasis ragina masiškai investuoti į švarius ir atsinaujinančius energijos šaltinius, jais pakeisti iškastinį kurą, kad jie taptų mūsų ekonomikos šerdimi. Trečiasis – pradėti planuoti dabar, kaip spręsti technologinės revoliucijos pasekmes.

 

Jis taip pat pabrėžė demokratinės valstybės stiprinimo svarbą ir tai, kad Europos valstybių politinėse darbotvarkėse turi įsitvirtinti pasiūlymas dėl besąlyginių minimalių bazinių pajamų visiems gyventojams.

 

Konferencijos dalyvius video įrašu pasveikino LSDP Garbės Pirmininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Kovo 11-osios Akto signataras Vytenis P. Andriukaitis, Europos Komisijos narys, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą.

 

Pranešimus taip pat skaitė ir diskusijoje dalyvavo: Ministro Pirmininko patarėjas prof. Raimundas Lopata, LSDP vicepirmininkas, Vyriausybės vicekancleris Rimantas Vaitkus, LSDP vicepirmininkas, teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Benediktas Juodka, kiti socialdemokratai, konferencijos dalyviai ir svečiai.

Skaityti daugiau...
 


Puslapis 1 iš 75

Aktualijos

DEBATAI NEMENČINĖJE

Sveiki bičiuliai, vakar (2016 09 28) Nemenčinėje įvyko k...

LSDP Vilniaus r. skyrius Vilniaus r. Derliaus šventėje (Fotoreportažas)

Praūžė Derliaus šventė! Ar pasiteisino mūsų lūkesč...

RINKIMAMS ARTĖJANT

Kas tai? Kiekvienas rinkėjas, atėjęs į rinkimus, gaus du...