LSDP poziciją dėl Darbo kodekso formuos pagal partiečių apklausą

Pirmadienis, 15 Gegužė 2017 21:02

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA (LSDP)

Norėdama suformuluoti tikrąją poziciją dėl naujojo Darbo kodekso Lietuvos socialdemokratų partija kreipiasi į visus partijos narius, atlikdama apklausą, ar pritariama Darbo kodekso pataisų įsigaliojimui nuo 2017 07 01.

„Naujasis Darbo kodeksas sukėlė daug diskusijų bei prieštaringų vertinimų ir visuomenėje, ir socialdemokratų partijoje. Vieni jį laiko neišvengiamybe, padėsiančia augti šalies ekonomikai, kiti - grėsme darbuotojų garantijoms ir socialiniam teisingumui. Todėl norėdami žinoti mūsų bičiulių nuomonę dėl naujojo Darbo kodekso prašome pareikšti nuomonę, kuria ir turi vadovautis partijos vadovybė, taip pat ir frakcija Seime“, - sako Socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas.

LSDP narių apklausa vyks elektroniniu būdu 2017 m. gegužės 16 d.

Apklausos rezultatus žiniasklaidai komentuos LSDP pirmininkas G. Paluckas 2017 m. gegužės 18 d.

Partijos poziciją dėl Darbo kodekso svarstys LSDP prezidiumas, kurio posėdis numatytas „Novotel“ viešbutyje (Gedimino pr. 16, Vilnius) 2017 m. gegužės 18 d. 18 val.

Kiekvienas partietis nuorodą į anketą gaus el. paštu. Balsavimas prasidės gegužės 16 d. 8 val. ir baigsis 20 val. Jei negausite užklausos, vadinasi, sistemoje yra klaidingai nurodytas Jūsų el. pašto adresas. Tokiu atveju kreipkitės į savo skyriaus pirmininką, nurodydami tikslų savo asmeninį el. pašto adresą.
Irmina Frolova-Milašienė

LSDP informacinis centras

el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

tel. 8 600 07099

 

Jei iš LSDP infocentro negaunate el. laiškų, informuokite skyriaus atsakingąją sekretorę Irmą Rabcevičienę  ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ) ir nurodykite savo el. paštą, kurį ji galės pateikti infocentrui (Robert Duchnevič).

 

LSDP poziciją dėl Darbo kodekso formuos pagal partiečių apklausą

Pirmadienis, 15 Gegužė 2017 21:02

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA (LSDP)

Norėdama suformuluoti tikrąją poziciją dėl naujojo Darbo kodekso Lietuvos socialdemokratų partija kreipiasi į visus partijos narius, atlikdama apklausą, ar pritariama Darbo kodekso pataisų įsigaliojimui nuo 2017 07 01.

„Naujasis Darbo kodeksas sukėlė daug diskusijų bei prieštaringų vertinimų ir visuomenėje, ir socialdemokratų partijoje. Vieni jį laiko neišvengiamybe, padėsiančia augti šalies ekonomikai, kiti - grėsme darbuotojų garantijoms ir socialiniam teisingumui. Todėl norėdami žinoti mūsų bičiulių nuomonę dėl naujojo Darbo kodekso prašome pareikšti nuomonę, kuria ir turi vadovautis partijos vadovybė, taip pat ir frakcija Seime“, - sako Socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas.

LSDP narių apklausa vyks elektroniniu būdu 2017 m. gegužės 16 d.

Apklausos rezultatus žiniasklaidai komentuos LSDP pirmininkas G. Paluckas 2017 m. gegužės 18 d.

Partijos poziciją dėl Darbo kodekso svarstys LSDP prezidiumas, kurio posėdis numatytas „Novotel“ viešbutyje (Gedimino pr. 16, Vilnius) 2017 m. gegužės 18 d. 18 val.

Kiekvienas partietis nuorodą į anketą gaus el. paštu. Balsavimas prasidės gegužės 16 d. 8 val. ir baigsis 20 val. Jei negausite užklausos, vadinasi, sistemoje yra klaidingai nurodytas Jūsų el. pašto adresas. Tokiu atveju kreipkitės į savo skyriaus pirmininką, nurodydami tikslų savo asmeninį el. pašto adresą.
Irmina Frolova-Milašienė

LSDP informacinis centras

el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

tel. 8 600 07099

 

Jei iš LSDP infocentro negaunate el. laiškų, informuokite skyriaus atsakingąją sekretorę Irmą Rabcevičienę  ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ) ir nurodykite savo el. paštą, kurį ji galės pateikti infocentrui (Robert Duchnevič).

 

 

Privalome grąžinti žmonių pasitikėjimą socialdemokratija

Ketvirtadienis, 11 Gegužė 2017 20:20

 

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) vykstančiame partijos XXXV suvažiavime priėmė kreipimąsi, kuriame pabrėžiamas įsipareigojimas grąžinti žmonių pasitikėjimą socialdemokratija ir LSDP, taip pat – stiprinti piliečių pasitikėjimą savo valstybe, gausinti socialines investicijas ir užtikrinti jų veiksmingumą, mažinti socialinę ir regioninę atskirtį bei pajamų nelygybę, reformuoti mokesčių politiką, didinant mokesčių sistemos progersyvumą, užtikrinti tinkamą darbo santykių lankstumo ir saugumo balansą.

LSDP XXXV SUVAŽIAVIMO KREIPIMASIS

2017 m. gegužės 6 d., Vilnius

Atgimstant nepriklausomai Lietuvai ir 1989 m. gegužės 11 d. atkurdami garbingą Lietuvos socialdemokratų partijos veiklą, iškilmingai paskelbėme, kad šaliai reikalinga pažanga, kuri užtikrintų taiką Lietuvoje ir pasaulyje, kuri tausotų sveikatą ir gamtą, kuri nugalėtų baimę ir žadintų viltį, kuri keistų mūsų visuomenę į vis laisvesnę, teisingesnę ir solidaresnę.

Dabarties iššūkių akivaizdoje dar kartą patvirtiname savo įsipareigojimą šiam pažangos siekiui. Europos Sąjungos šeima patiria rimtus išmėginimus. Nepakankamas ekonomikos ir užimtumo augimas, pajamų nelygybė, socialinė atskirtis, ir skurdas, padidėjusi terorizmo grėsmė, pabėgėlių antplūdis, įtemta geopolitinė padėtis – tai tik dalis spręstinų laikmečio problemų. Žmonės nebetiki demokratiškai išrinktų politikų pažadais, stiprėja protesto nuotaikos. Tuo naudojasi kraštutiniai dešinieji ir populistai, besikėsinantys sugriauti viską, ką demokratijai ir laisvei ištikimi šalininkai taip sunkiai kūrė ilgus metus.

Mes, socialdemokratai, nuo seno deklaravę ištikimybę Lietuvos valstybei ir demokratijai, stojame į tiesioginę akistatą su šiais iššūkiais. Visokeriopai remdami stiprios ir vieningos Europos idėją ir palaikydami Šiaurės Atlanto kolektyvinio saugumo plėtrą, mes taip pat turime skirti kur kas didesnį dėmesį mūsų piliečių telkimui ir ilgalaikei šalies gerovei.

Trauktis nebėra kur. Kaip ir daugelyje Europos šalių, Lietuvos rinkėjai išreiškė lūkestį dėl ambicingesnės ir veiksmingesnės socialdemokratijos darbotvarkės tam, kad būtų sukurta reali alternatyva trokštančiai įsivyrauti dešinei. Privalome grąžinti žmonių pasitikėjimą Lietuvos socialdemokratų partija.  Tam pasitarnaus ir įvykę pirmieji tiesioginiai mūsų partijos pirmininko rinkimai. Esame pasiryžę dėti visas pastangas, kad kiekvienas žmogus Lietuvoje jaustųsi orus ir gerbiamas, turėtų lygias galimybes ir perspektyvas ateičiai.

Įsipareigodami šiam tikslui, sieksime:

- Stiprinti piliečių pasitikėjimą savo valstybe. Būtina, kad valstybės institucijos dirbtų veiksmingai, skaidriai ir žmonių naudai, o ne savo arba kieno nors kitų interesui. Jos turi realiai užtikrinti visiems piliečiams lygias teises ir teisingumą, nepriklausomai nuo jo lyties, rasės, tautybės, socialinės padėties, lytinės orientacijos ir kitų pagrindų. Konstruktyvus dialogas su socialiniais partneriais, pilietine visuomene bei išeivija turi padėti geriau įvertinti visuomenės reikmes ir didinti pasitikėjimą savo valstybe, kurioje siekiama užtikrinti socialinę gerovę.

-          Gausinti socialines investicijas ir užtikrinti jų veiksmingumą. Investicijos į visų grandžių  švietimą (pradedant visuotinai prieinamu ikimokykliniu ugdymu ir baigiant aktyviosiomis darbo rinkos priemonėmis) bei sveikatos apsaugą yra ypatingai svarbios siekiant didinti žmonių užimtumą, darbo našumą bei skatinant aukštesnę pridėtinę vertę kuriančią ir konkurencingą ekonomiką. Šių sričių finansavimo didinimas privalo būti derinamas su jų reformomis, kurias įgyvendinus būtų užtikrintas ir valstybės teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumas, ir jų tinkama kokybė.

-          Mažinti socialinę ir regioninę atskirtį bei pajamų nelygybę. Skurdas, socialinė ir regioninė atskirtis bei pajamų nelygybė  ir toliau išlieka vienos skausmingiausių mūsų problemų. Jas būtina neatidėliotinai spręsti užtikrinus, kad kapitalas įneštų didesnį indėlį į biudžeto pajamas, kad būtų didinamas mokesčių sistemos progresyvumas, gerinamas socialinės apsaugos sistemos finansavimas ir efektyvumas, vykdoma veiksmingesnė regioninė politika.. Būtina užtikrinti minimalių išmokų indeksavimą, kad jos atitiktų kainų augimą.

- Reformuoti mokesčių politiką. Stiprinant žmonių pasitikėjimą valstybe ir jos teikiamomis viešosiomis paslaugomis, taip pat būtina įgyvendinti esminę mokesčių sistemos pertvarką, kuri skatintų kapitalo investicijas į esamas ir naujas darbo vietas ir mažintų darbo jėgos mokestinę naštą bei padidintų mokesčių sistemos progresyvumą.

-          Pasisakome už griežtą priemonių prieš mokesčių slėpimą, mokesčių išvengimų taikymą Lietuvos ir Europos Sąjungos mastu. Už tai, kad transnacionalinės korporacijos mokėtų mokesčius ten, kur steigiamos įmonės, kur yra sukuriamos darbo vietos. Už transnacionalinių bankinių operacijų apmokestinimą.

- Užtikrinti tinkamą darbo santykių lankstumo ir saugumo pusiausvyrą. Šiuo metu Lietuvoje vyrauja neoliberalus požiūris į darbo santykių sistemos pertvarką. Pripažįstant būtinybę supaprastinti darbo santykių reguliavimą, kartu reikia dėti ne ką mažesnes pastangas, kad būtų užtikrinama reali darbuotojų pamatinių teisių apsauga, didesnis jų socialinis saugumas. Lygiai taip pat būtina stiprinti kolektyvinius darbuotojų teisių apsaugos mechanizmus.

Prieš dvidešimt aštuonerius metus, atkurdami seniausią Lietuvoje demokratinį politinį judėjimą, skelbėme, kad žmogus, atskirai vienas ir silpnas, bet bendraminčių būryje galingas, turi valios sukurti visuomenę, kurioje viešpatautų laisvė, teisingumas ir solidarumas. Todėl kviečiame visus, kurie neabejingi šiai laisvos, lygiateisių ir solidarių piliečių valstybės idėjai, telktis ir dėti visas pastangas kurti būtent tokią Lietuvą, ją įtvirtinti ir apsaugoti – idant ateities kartos galėtų toliau ja džiaugtis ir deramai puoselėti.

Lsdp informacijos centro medžiaga

 

Socialdemokratai siūlo visam laikui nustatyti lengvatinį PVM tarifą šilumai

Trečiadienis, 10 Gegužė 2017 09:57

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS (LSDP) FRAKCIJA

2017 05 09

2017 05 09. Vilnius. Seimo LSDP frakcija nepritaria trijų konservatorių teikiamoms pataisoms dėl PVM lengvatos šildymui pratęsimo, motyvuodama tuo, kad šių pataisų įsigaliojimas užtruks ir bus nenaudingas Lietuvos gyventojams. Socialdemokratai siūlo įvertinti visas kompleksines priemones ir ieškoti galimybių, kad PVM lengvatos centralizuotam šildymui būtų pratęstos, bet jų įsigaliojimas nebūtų nukeltas kitiems metams.

„Šiuo metu įstatyme numatyta, kad lengvatinis 9 proc. PVM tarifas šildymui nustos galioti birželio 1 dieną, ir nuo šios datos bus taikomas įprastas 21 proc. mokesčio dydis. Priėmus konservatorių pasiūlymą, lengvatinis tarifas realiai įsigaliotų ne nuo birželio 1–osios, o tik nuo kitų metų, nes mokesčių įstatymai, nustatantys mokesčio lengvatą,  turėtų įsigalioti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo jų paskelbimo dienos. Deja,  naujasis šildymo sezonas, greičiausiai, prasidės jau spalio mėnesį“, - sako Seimo Pirmininko pavaduotoja, Seimo LSDP frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė, pridurdama, kad dėl to mažas pajamas turintys Lietuvos gyventojai patirtų didelių nuostolių.

Turint mintyje, kad 2017 metų valstybės biudžeto pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio jau yra patvirtintos, dėl siūlomo teisinio reguliavimo turėtų būti pateikta ir Vyriausybės, kaip biudžeto vykdytojos, nuomonė.

Šiuo metu svarstomos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos, kurios sudarys palankias sąlygas gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Kompensacijos bus mokamos šeimoms, kurių išlaidos šildymui siektų 15 proc., o ne kaip siūlyta anksčiau 20 proc. visų pajamų. Ekspertų teigimu, žmonių, pretenduosiančių į kompensaciją, mažėja dėl didėjančių pajamų bei valstybės paramos.

Pabrėžtina, kad Socialdemokratų frakcija nepritaria visiškam lengvatos naikinimui, bet skeptiškai vertina siūlymą, kad šia lengvata naudotųsi ir dideles pajamas turintys žmonės. Naujasis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas siūlo visam laikui nustatyti lengvatinį PVM tarifą šilumai. Be to, socialdemokratai siūlo tęsti buvusios Vyriausybės sėkmingai vykdytą daugiabučių renovavimo programą ir paskatas mažinti sunaudojamos energijos kiekį.

LSDP informacinis centras

Morta Skomantienė, tel. nr. 8 612 01121

el. paštas: infocentras@lsdp.lt

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100


Puslapis 10 iš 100

Aktualijos

G. Paluckas. Darbuotojai, kuriems valstybė meluoja

Mūsų valstybė meluoja pati sau ir šimtams tūkstančių ...

LSDP Vilniaus r. skyriaus ataskaitinis susirinkimas

Lapkričio 9-os, ketvirtadienio,  darbus Vilniaus r. bičiu...

LSDP FRAKCIJOJE

  Mieli bičiuliai, šiuo metu Seime pradėtas svarstyti ...

Lietuvoje išbristi iš skurdo valstybė nepadeda: D. Šakalienė siūlo tai keisti

Lietuvoje praėjusiais metais apie 630 tūkst. gyventojų ...

SKYRIAUS NAUJIENOS TRUMPAI

  ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS   2017 11 09 ...

Lapkritį gimusiems

  LSDP Vilniaus r. skyriaus bičiuliai...

VĖLINIŲ DIENĄ...

MIELI BIČIULIAI, VĖLINIŲ DIENĄ PASKUTINIŲJŲ RUDENS L...

LSDP pirmininko G. Palucko laiškas bičiuliams

Mieli bičiuliai, Esu tikras, jog daugelis esate susirūpin...

DĖL 2018 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO

Mieli bičiuliai, prašome pateikti siūlymus dėl 2018 met...

Socialdemokratai į komandą Seime pakvietė parlamentarę D. Šakalienę

  Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) Seime į koma...

Apklausa

Ar balsuotumėte už LSDP?Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Visos teisės saugomos © 2011 Vilniaus rajono socialdemokratai. Sukurta: