DĖL 2018 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO

Penktadienis, 27 Spalis 2017 08:08

Mieli bičiuliai,

prašome pateikti siūlymus dėl 2018 metų biudžeto.

Dokumentą rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą.

Lapkričio 2 d.  17.30 val skyriaus tarybos nariai ir visi, kas gali, renkamės į posėdį Gerosios Vilties g. 1-1.

 

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/biudzetu-projektai/2018-m/issami-informacija-apie-2018-m-biudzeto-projekta

 

Skyriaus pirmininkas Robert Duchnevič

 

Socialdemokratai į komandą Seime pakvietė parlamentarę D. Šakalienę

Pirmadienis, 23 Spalis 2017 10:42

 

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) Seime į komandą pakvietė jungtis Seimo narę Dovilę Šakalienę, kurios žinios ir patirtis reformuojant vaiko teisių apsaugos bei institucinės globos sistemą, kuriant prieinamas paslaugas šeimoms, mažinant visų rūšių smurtą ir kuriant pagarbą žmogaus orumui grįstą visuomenę stumia inertišką politinę mašiną pirmyn ir neleidžia dar kartą atidėti problemų sprendimo ateičiai.

„Labai džiaugiuosi, kad Dovilė sutiko kartu imtis iššūkio formuoti tikrąją socialdemokratinę politiką ir prisijungia prie atsinaujinančios mūsų frakcijos Seime. Padarę sunkius sprendimus mes pagaliau galėjome pasikviesti žmogų, kurio ekspertines žinias ir didžiulį įdirbį man asmeniškai ir partijai svarbiose srityse labai vertiname. Žinau, kad kartu galime imtis reikšmingų iniciatyvų, kurių mūsų visuomenei reikia čia ir dabar“, - teigia LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas.

„Jau iš šiai dienai padarytų veiksmų matau, kad teiginiai apie atsinaujinimą nėra tušti žodžiai. Gintautas įgyvendino viską, ką sakė dar prieš tapdamas partijos pirmininku, dar prieš man tampant Seimo nare. Todėl galiu pasitikėti susitarimu, kad sritys, kurioms aš skiriu visas savo jėgas ir žinias, jam ir partijai bus prioritetinės. Jaučiu atsakomybę prieš žmones, kurie man nuolat siunčia šimtus laiškų ir skundų, prašo pagalbos. Su Gintautu visuomet vienodai matėme tikrosios šeimos politikos – prieinamų, kokybiškų paslaugų ir pagalbos visoms šeimoms – poreikį, būtinybę investuoti į visų rūšių smurto mažinimą, pagarba žmogaus orumui paremtą psichikos sveikatos priežiūrą, todėl matydama jo lyderystę reformuojant – o iš tiesų pirmą kartą Lietuvoje kuriant tikrą socialdemokratinę politiką, ryžtuosi dirbti kartu“, - teigia Dovilė Šakalienė.

Atsinaujinančioje socialdemokratų politinėje programoje kovos su skurdu, smurto mažinimo, vaiko teisių apsaugos, prieinamų ir kokybiškų paslaugų šeimoms, žmogaus teisių temos įgyja esminės svarbos: Lietuvos ateitis labiau priklauso nuo šalies piliečių pasitenkinimo savo gyvenimu, pasitikėjimo valstybe ir kitais visuomenės nariais nei nuo infrastruktūros projektų gausos ar puikiai išvystytos transporto sistemos.

„Lietuvoje ilgą laiką vyravo nuostata, kad svarbiausias valstybės prioritetas yra ekonominis augimas, kuris tarsi savaime turėjo užtikrinti gerovę visiems valstybės piliečiams. Tačiau tai buvo klaidingas mąstymas, nes lėmė didžiulę nelygybę. Šiuo metu mes stebime ilgų metų neveikimo vaisius: emigraciją, abejingumą, smurtą prieš save ir kitus. Laikas įsisąmoninti, kad būtent socialinės gerovės, saugios bei lygiateisės visuomenės kūrimas užtikrina tiek efektyvų ekonominį augimą, tiek visapusišką visuomenės gerovę, kai ekonominio augimo naudą jaus ne keletas, o visi mūsų valstybės piliečiai. Lietuva nebegali sau leisti prabangos skęsti apmąstymuose ar kovose – mums reikia ryžtingų veiksmų ir stiprių, protingų žmonių, tokių kaip Dovilė“, - sako LSDP pirmininkas.

Prisijungus naujai narei, LSDP frakciją Seime sudarys 7 parlamentarai: Dovilė Šakalienė, Juozas Olekas, Julius Sabatauskas, Algirdas Sysas, Rasa Budbergytė, Raminta Popovienė, Algimantas Salamakinas.

Frakcijos seniūnu frakcija išrinko paralamentarą Juozą Oleką, seniūno pavaduotojų – Seimo narį Julių Sabatauską.

Pirmadienį Seimo pirmininkui taip pat įteiktas pareiškimas, kuriuo skelbiama, kad LSDP frakcija yra opozicinė frakcija parlamente.

www.lsdp.lt, 2017 10 23

 

Socialdemokratai remia biudžeto projektą, tačiau regi ir problemų

Penktadienis, 20 Spalis 2017 09:22

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) Vyriausybės pateiktą valstybės ir savivaldybių biudžetų projektą vertina teigiamai, tačiau jame esama ir trūkumų.

1) Vienas iš trūkumų – pernelyg mažas bazinio atlyginimo didinimas mokytojams, socialiniams darbuotojams, kultūrininkams, valstybės tarnautojams, savivaldybių darbuotojams, politikams, teisėjams, pareigūnams. Vyriausybė planuoja bazinį atlyginimą didinti nuo 130,5 iki 132 eurų, kai iki krizės šis dydis siekė 490 litų arba 141,9 eurų.

Lietuvoje darbo užmokestis nuolat auga, tačiau viešojo sektoriaus darbuotojų, kurių darbo užmokestis susijęs su baziniu atlyginimu ir kurių yra apie 200 tūkst., realios pajamos netgi mažėja, nes tik šiek tiek didėsiančias pajamas „suvalgo“ infliacija.

Kad reikia didinti šį dydį, liudija ir Seimo kanceliarijos darbuotojos laiškas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkui, socialdemokratui Algirdui Sysui. Darbuotoja rašo, kad Seime dirba jau ilgus metus, bet per keletą dešimtmečių darbo užmokestis didėjo vos tris kartus, o krizė nesibaigia iki šiol.

„Atlyginimą, tai yra koeficientą, mums didino 3 kartus, jeigu neklystu. Paskutinį kartą prieš krizę. Deja, nepilnus metus gavome didesnį 200 litų atlyginimą ir po to per krizę jį nuėmė. Žodžiu, krizė mums nesibaigia iki šiol“, - apgailestavo Seimo darbuotoja.

2) Kitas trūkumas – nesubalansuotas valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio augimas. Šiuo metus šis dydis siekia 102 eurų ir jį ketinama didinti iki 122 eurų. Socialdemokratų nuomone, VRP didinimas yra sveikintinas, bet pernelyg mažas, jis turėtų kilti aukštyn proporcingai su minimalaus mėnesio atlyginimo didinimu.

Tarkime, 2008 m. rugpjūtį VRP siekė 350 litų (101,3 euro), minimali alga – 850 litų (246 eurai). VRP šiuo metu siūloma didinti iki 122 eurų, o MMA – iki 400 eurų. Vadinasi, per tą laiką MMA augo kur kas sparčiau nei VRP. MMA augant greičiau nei VRP žmonės patenka į spąstus: minimaliai algai bent 1 euru peržengus nustatytą ribą, jie netenka teisės į kompensacijas ir kitą valstybės paramą.

3) Sveikindami, kad Vyriausybė sutiko su 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvata centralizuotam šildymui, socialdemokratai siūlo tokią pat lengvatą nustatyti visoms kuro rūšims, nes, priešingu atveju, diskriminuojami individualiuose namuose gyvenantys asmenys, nors dažnai tai šeimos su vaikais arba senyvi asmenys.

4) Socialdemokratai taip pat nepritaria papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (PNPD) naikinimui dirbantiems ir vaikus auginantiems piliečiams. Šiuo metu PNPD siekia 200 eurų už kiekvieną vaiką, juo galėjo pasinaudoti dirbantys vidurinio sluoksnio gyventojai. Vyriausybė pasiūlė šį dydį naikinti ir skirti apie 30 eurų dydžio vaiko pinigus už visus vaikus bei dar pridėti paramos, jei šeimos pajamos vienam asmeniui bus mažesnės nei 183 eurai. Socialdemokratų nuomone, Vyriausybės priemonės naudingos skurdžiausiam sluoksniui, tačiau pagalba teikiama vidurinio vaikus auginančio sluoksnio sąskaita.

5) Lietuvos socialdemokratų partija nesupranta, kodėl Vyriausybė neapsvarstė progresyvaus gyventojų pajamų mokesčio idėjos, nes ši priemonė yra viena iš rekomenduojamų mažinant pajamų nelygybę ir užtikrina visuomenės narių tarpusavio solidarumą.

 

Lsdp.lt, 2017 10 19

 

Socialdemokratams kilo klausimų dėl Nacionalinio susitarimo

Trečiadienis, 18 Spalis 2017 12:05

Socialdemokratams kilo klausimų dėl Nacionalinio susitarimo

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) teigiamai vertina Vyriausybės iniciatyva pasirašyti Nacionalinį susitarimą su profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis, tačiau drauge kyla labai daug klausimų, į kuriuos, deja, neatsakyta.

  • Vyriausybė įsipareigoja optimizuoti viešąjį sektorių, o atsilaisvinančias darbo užmokesčio fondo lėšas skirti esamų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui. Lieka neaišku, kurių sričių darbuotojai bus atleidžiami: ar tai apima pedagogus, valstybės tarnautojus, gydytojus ir kitą medicinos personalą, pareigūnus? Ar buvo apskaičiuota, kiek lėšų tai pareikalaus, nes atleidžiamiems asmenims teks išmokėti išeitines išmokas, investuoti į jų perkvalifikavimą, jiems bus mokamos nedarbo išmokos.
  • Nacionaliniame susitarime kalbama apie viešųjų ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų lygiateisiškumo didinimą. Socialdemokratai tam nepritaria, nes tai reiškia, kad visų mokesčių mokėtojų į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą sumokami pinigai bus naudojami privačių medicinos įstaigų finansavimui.
  • Vyriausybė įsipareigoja atsisakyti valstybei nebūdingų paslaugų, iškreipiančių konkurencines sąlygas. Nacionaliniame susitarime neapibrėžiama, kokios yra valstybei nebūdingos funkcijos, kurios iškreipia konkurenciją, todėl įsipareigojimas lieka miglotas.
  • Nacionaliniame susitarime kalbama apie darbuotojų darbo užmokesčio didinimą atsižvelgiant į ekonomikos augimą, tačiau nenumatomas šio punkto įgyvendinimas, išskyrus minimalios algos kėlimą. Nors darbo užmokestis Lietuvoje auga, tačiau augimas yra labai netolygus, todėl pajamų nelygybė tik auga. Susitarime nieko nekalbama apie nelygybės suvaldymą.
  • Nacionaliniame susitarime raginama skatinti pozityvią nuomonę apie verslą, tačiau, deja, ne apie profesines sąjungas. Socialdemokratams kyla klausimas, kodėl Vyriausybė nesiūlo skatinti pozityvios nuomonės ir apie profesines sąjungas.
  • Vyriausybė įsipareigoja mažinti darbo jėgos apmokestinimą perkeliant mokestinę naštą mažiau ekonomikos augimui žalingiems mokesčiams. Darbo jėgos apmokestinimo mažinimas būtų sveikintinas, tačiau socialdemokratai pasigedo siūlymų Vyriausybei pateikiant mokesčių pertvarkos projektą.
  • Vyriausybė siūlo peržiūrėti pajamų natūra už įmonės suteiktas paslaugas darbuotojui pripažinimo tvarką. Darbuotojui natūra teikiamos paslaugos iš esmės yra paslėpta darbo užmokesčio forma, nuo kurios nemokami mokesčiai, tarp jų ir socialinio draudimo.
  • Vyriausybė ketina investuoti į darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, ketina sukurti nuolat veikiančias perkvalifikavimo ir kompetencijų tobulinimo priemones bei užtikrinti šių priemonių finansavimą. Susitarime lieka neaiškus Darbo biržos vaidmuo, kuri už Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšas teikia panašias paslaugas, kurias reiktų tobulinti. Be to, dokumente niekaip neapibrėžiamas verslo indėlis į darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.
  • Susitarime kalbama apie atskiro susitarimo rengimą, kuriuo mainais į darbdavių įsipareigojimą didinti darbo užmokestį, būtų mažinamas darbo užmokesčio apmokestinimas. Iš Nacionalinio susitarimo neaišku, ar tai reiškia, kad mokesčių naštą siūloma mažinti tik darbdaviams? Taip pat kyla klausimas, ar racionalu į Nacionalinį susitarimą įtraukti pastangas, kad bus siekiama atskiro susitarimo.
  • Vyriausybė siūlo užtikrinti subalansuotą trečiųjų šalių darbo jėgos patekimą į Lietuvos darbo rinką. Atsižvelgiant, kad 2017 m. vasario mėnesį Vyriausybė jau yra patvirtinusi 27 Lietuvoje trūkstamų profesijų sąrašą, pagal kurį šių profesijų asmenims iš trečiųjų šalių būtų paprasčiau išduodami leidimai darbui Lietuvoje, kyla klausimas, ar Vyriausybė ketina išplėsti darbo jėgos įsileidimą iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių.

„Nacionalinis susitarimas būtų labai vertingas, jeigu jis būtų konkretesnis, jei matytume, ką konkrečiai įsipareigoja Vyriausybė, verslo organizacijos ir profesinės sąjungos. Šiuo metu susitarimas stokoja konkretaus turinio, jame net neįsipreigojama atsižvelgti į Europos Komisijos bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas mokesčių politikos ar švietimo reformos srityse. Negana to, Nacionalinis susitarimas pasirašomas tik trišaliu pagrindu. Kyla klausimas, kodėl tuomet jis vadinamas nacionaliniu? Nacionaliniai susitarimai paprastai apima daugiau veikėjų, tarp jų ir politines partijas, kad būtų užtikrinamas politinių priemonių tęstinumas“, - teigia LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas.

Nuotrauka: alfa.lt, fotografas Edvard Blaževič

www.lsdp.lt, 2017 10 16

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100


Puslapis 2 iš 100

Aktualijos

G. Paluckas. Darbuotojai, kuriems valstybė meluoja

Mūsų valstybė meluoja pati sau ir šimtams tūkstančių ...

LSDP Vilniaus r. skyriaus ataskaitinis susirinkimas

Lapkričio 9-os, ketvirtadienio,  darbus Vilniaus r. bičiu...

LSDP FRAKCIJOJE

  Mieli bičiuliai, šiuo metu Seime pradėtas svarstyti ...

Lietuvoje išbristi iš skurdo valstybė nepadeda: D. Šakalienė siūlo tai keisti

Lietuvoje praėjusiais metais apie 630 tūkst. gyventojų ...

SKYRIAUS NAUJIENOS TRUMPAI

  ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS   2017 11 09 ...

Lapkritį gimusiems

  LSDP Vilniaus r. skyriaus bičiuliai...

VĖLINIŲ DIENĄ...

MIELI BIČIULIAI, VĖLINIŲ DIENĄ PASKUTINIŲJŲ RUDENS L...

LSDP pirmininko G. Palucko laiškas bičiuliams

Mieli bičiuliai, Esu tikras, jog daugelis esate susirūpin...

DĖL 2018 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO

Mieli bičiuliai, prašome pateikti siūlymus dėl 2018 met...

Socialdemokratai į komandą Seime pakvietė parlamentarę D. Šakalienę

  Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) Seime į koma...

Apklausa

Ar balsuotumėte už LSDP?Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Visos teisės saugomos © 2011 Vilniaus rajono socialdemokratai. Sukurta: