Gražių ir jaukių švenčių!

Sekmadienis, 24 Gruodis 2017 18:06

Gražių ir jaukių švenčių!

Kalėdos – šeimos ir artimųjų, tikėjimo ir vilties, vienybės ir namų jaukumo šventė,

džiaugsmo ir laimės dalijimosi laikas.

Tai mažų ir didelių stebuklų,

gražių atsiminimų kūrimo,

dalijimosi gerumu metas.

Kviečiu visus akimirką stabtelėti ir neskubėti,

pasidžiaugti mažais dalykais,

skirti laiko ir dėmesio artimiesiems,

nepamiršti šiluma ir meile pasidalinti su tais,

kuriems jos trūksta, padėti vargstantiems pajusti Kalėdų dvasią.

Tegul Kalėdų šiluma pasiekia Jūsų širdis,

o laimė ir gerovė lydi Jus visus metus!

Pagarbiai,

Gintautas Paluckas

 

Kas įvyko trumpai?

Ketvirtadienis, 21 Gruodis 2017 10:14

Valdyba

 

 

 

 

 

Partijos pirmininkas Gintautas Paluckas pristatė valdybos nariams svarbiausias politines aktualijas.

Aptartas 2018 m. biudžeto, kuriam socialdemokratai nepritarė, klausimas. Seimo frakcijos nariai aktyviai dalyvavo diskusijose dėl biudžeto projekto, teikė savo siūlymus, tačiau į juos nebuvo atsižvelgta. Kaip nurodo G. Paluckas, vykstant diskusijoms dėl biudžeto, partija aktyviai bendradarbiavo ir bendradarbiauja su konkrečiomis visuomenės grupėmis, – pirmiausia, aukštųjų mokyklų dėstytojais ir mokslininkais. Partijos pirmininkas pažymi, kad dalyvaujame protesto akcijose dėl dėstytojų ir mokslininkų algų; mūsų bičiulis Liutauras Gudžinskas aktyviai dalyvauja šiuose procesuose ir yra vienas iš vedančiųjų asmenų. Paskutinį kreipimąsi į prezidentę dėl finansavimo didinimo dėstytojų ir mokslininkų algoms pasirašė dešimtys humanitarinių ir socialinių mokslų organizacijų atstovų.

Kita visuomenės grupė, su kuria aktyviai bendradarbiaujama, yra medikai. Kaip pažymi G. Paluckas, frakcijos seniūnas Juozas Olekas yra vienas iš medikų sąjūdžio steigėjų ir tai yra privalumas partijai; tuo pačiu, tai yra unikalus dalykas, nes medikai laikėsi depolitizacijos ir norėjo būti tik visuomeniniu judėjimu, kuris daro įtaką visoms politinėms jėgoms.

Partijos pirmininkas pažymi, kad, vykstant diskusijoms dėl biudžeto, partija, kaip opozicinė politinė jėga, pasirodė gerai; elgėsi nuosekliai ir tinkamai. Tuo tarpu, atsiskyrusi frakcijos dalis susitapatina su valstiečių-žaliųjų pozicija, prisiimant visas iš to kylančias neigiamas pasekmes, kai, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų darbuotojams atlyginimai didinami, o gydytojų rezidentų didesniems atlyginimams lėšų nerandama. Tai, žinoma, kelia atskirų visuomenės grupių pasipiktinimą ir jos ieško atramos, kurią randa opozicinėse politinėse jėgose.

Kita aktuali tema – prezidento rinkimai. Kaip nurodo G. Paluckas, skyriuose vyksta įvairios diskusijos šia tema. Partijos pirmininkas pažymi, kad neturėtų būti tokių dalykų, kai atskiri partijos skyriai užsako visuomenės nuomonės apklausas vienais ar kitais klausimai ir neinformuoja apie tai kitų partijos struktūrinių padalinių. Tuomet tenka susidurti su nepatogia situacija, kai žiniasklaidos atstovai klausia apie neva partijos užsakytas visuomenės nuomonės apklausas, kurių partija iš tiesų neužsakė. Tokia praktika, kai partijos strateginiai klausimai (pvz., ar kelsime kandidatą į prezidento rinkimus; kurį kandidatą kelsime, kokia tvarka ir pan.) sprendžiami atskirai skyriuose yra nepriimtina ir ydinga.

Dar vienas svarbus klausimas partijai yra įpareigojimas skyriams iki 2018 m. kovo 1 d. iškelti kandidatus į merus. G. Paluckas pažymi, kad procesas jau yra įsibėgėjęs, tačiau, reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad tai kelia tam tikras įtampas skyriuose, kai kur vyksta vidinė politinė konkurencinė kova.

G. Paluckas atkreipia dėmesį į tai, kad netrukus reiks šaukti partijos tarybą ir spęsti tokius klausimus, kaip kandidatų kėlimas į prezidento rinkimus, kandidatų kėlimo į Europos parlamento rinkimus ir savivaldybių tarybų rinkimus tvarka, rinkimų štabo suformavimas ir strategijos parengimas.

Partijos pirmininkui pristačius svarbiausias politines aktualijas, partijos valdybos nariai pateikė savo įžvalgas ir pastebėjimus.

Algirdas Raslanas pasidomėjo, ar nėra planuojama interpeliacija kultūros ministrei. Raminta Popovienė pritarė interpeliacijos kultūros ministrei galimybei ir pažymėjo, kad kultūros asociacijų atstovai reiškia didžiulį nerimą dėl ministrės nebendradarbiavimo, dėl to, kad nėra sprendžiami strateginiai klausimai, nevykdoma regioninė kultūros politika.

Reaguodamas į valdybos narių siūlymus, G. Paluckas, pirmiausia, siūlo sugrąžinti į viešą diskusiją M. Budraičio memorandumą dėl kultūros, kuris netapo nacionaliniu susitarimu. Kaip nurodo partijos pirmininkas, dabar, vykstant aršioms diskusijoms dėl Lukiškių aikštės memorialinio paminklo, inicijuoti interpeliaciją nėra tinkamas laikas.

J. Olekas iškėlė partijos komitetų veiklos klausimą. Kaip nurodė Seimo narys, reikėtų aktyvesnio partijos komitetų dalyvavimo politinio turinio formavimo procesuose, ypač kalbant apie sveikatos ir socialinės politikos klausimus.

G. Paluckas pritarė, kad šiuo metu komitetų veikla nėra aktyvi ir yra reikalinga struktūrinė veiklos reforma. Kaip pavyzdį pirmininkas pateikė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, kurį rengė ne komitetas, o pavieniai asmenys ir pažymėjo, kad komitetas kaip veiklos forma nėra veiksminga. G. Paluckas taip pat nurodė, kad šis klausimas bus aptariamas ir prezidiume.

Česlovas Juršėnas tuo pačiu atkreipė dėmesį į tai, kad Seimo statute numatyta daug įvairių galimybių ir būdų opozicinėms politinėms jėgoms dalyvauti Seimo veikloje, ir vienas iš tokių būdų yra politiniai pareiškimai, kurių šiuo metu trūksta.

Vilija Blinkevičiūtė domėjosi narių kaita partijoje.

Linas Jonauskas nurodė, kad jau šią savaitę turėsime tikslų naujų narių skaičių; skaičiuojama, kad bus apie 200 naujų narių. Tuo tarpu išėjusių iš partijos žmonių skaičius – iki 50. Kaip teigia partijos atsakingasis sekretorius, jeigu dabar kažkas išeina iš skyrių, tai tik dėl to, kad skyriai peržiūri savo narių sąrašus, kad nereikėtų mokėti už neaktyvius partiečius ir būtų sutaupyta pinigų skyrių veiklai.

G. Paluckas taip pat pažymėjo, kad socialdemokratų gretos pasipildys dar ir Darbo partijos nariais, nes kai kurie šios partijos skyriai užsidaro ir buvę nariai yra apsisprendę jungtis prie socialdemokratų gretų.

V. Blinkevičiūtė išreiškė apgailestavimą, kad atskilę buvę partijos bičiuliai elgiasi labai negražiai ir netaktiškai. Ji pabrėžė, kad šmeižto, žeminimo ar patyčių naudojimas kitų asmenų atžvilgiu niekada nėra pateisinamas. Tuo pačiu, europarlamentarė pasidžiaugė partijos pozicija ir tuo, kad nėra naudojamos tokios priemonės, kokias šiuo metu yra pasitelkę buvę partijos bičiuliai.

Politinių partijų susitarimas dėl 2017-2020 metų užsienio, saugumo ir gynybos politikos gairių

Tai politinių partijų susitarimas dėl šalies užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių, žengiant į antrąjį atkurtos Lietuvos valstybingumo šimtmetį. Susitarimą inicijavo užsienio reikalų ministras L. Linkevičius ir krašto apsaugos ministras R. Karoblis.

G. Paluckas pažymėjo, kad reikėtų apsvarstyti 2 klausimus. Pirma, pirmininkas siūlo nepritarti tam, kad į susitarimą pasirašančiųjų sąrašą būtų įtraukiama frakcija, kuri prilyginama partijoms. G. Paluckas teigia, kad turi būti pasirinkta, kas pasirašo susitarimą – partijos ar frakcijos.

Antra, partijos pirmininkas siūlo tikslinti susitarimo formuluotę dėl tolimesnio krašto apsaugos finansavimo didinimo. Dabar susitarimo projekte yra numatyta tokia formuluotė: „2018 m. krašto apsaugos finansavimui skyrę 2 proc. BVP, sieksime kasmet užtikrinti tolygų finansavimo didinimą“. Kaip pažymi G. Paluckas, jau anksčiau sutarta, kad partija palaiko 2 % nuo BVP finansavimą krašto apsaugai, tačiau kvestionuoja tolimesnį tolygų finansavimo didinimą.

J. Olekas siūlo tikslinti formuluotę taip: „2018 m. krašto apsaugos finansavimui skyrę 2 proc. BVP, išlaikysime ne mažesnį finansavimą ir ateityje”.

G. Paluckas atkreipė dėmesį į tai, kad turime laikytis nuoseklios partijos pozicijos: nacionalinio saugumo klausimas apima ne tik karinius ir gynybinius šalies pajėgumus, bet ir visuomenės gebėjimą ir norą priešintis, o tai tiesiogiai siejasi su skurdo, socialinės atskirties ir kitais socialinės-ekonominės politikos klausimais. Pirmininkas dar kartą pažymėjo, kad partija palaiko 2 % nuo BVP finansavimą krašto apsaugai, tačiau neįsipareigoja toliau nuosekliai didinti finansavimą.

V. Blinkevičiūtė atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo metu iš tiesų labai aktualūs skurdo, socialinės atskirties, emigracijos, demografijos klausimai ir pasiūlė inicijuoti nacionalinį partijų susitarimą dėl socialinės politikos ir socialinės gerovės.

Tautinių bendrijų komiteto veikla

Robertas Duchnevič pateikė komiteto siūlymus dėl galimų partijos pozicijų tam tikrais klausimais:

1) Dėl gimtosios kalbos vartojimo viešajame gyvenime – siūlo remti originalių pavardžių rašymą lotyniškais rašmeninimis;

2) Siūloma remti administracinių paslaugų teikimą tautinių mažumų kalba, jei savivaldybėje gyvena 33,3 % tos tautybės gyventojų, arba jei savivaldos gyventojai demokratiškai nutaria, kad jiems tai yra priimtina;

3) Siūloma remti prestižines tautinių mažumų mokyklas;

4) Dėl informacijos sklaidos – siūlo skatinti ir palaikyti valstybės finansavimą tautinės žiniasklaidos kanalams, kad jais nepasinaudotų kitos priešiškos valstybės.

Tarptautiniai reikalai

Justas Pankauskas pateikė 2018 m. tarptautinių renginių planą; pažymėjo, kad, yra numatomas bendradarbiavimas su Ukraina ir Baltarusija, paramoms teikimas šioms šalims; nurodė, kad iki šiol nebuvo užtikrintas Lietuvos atstovavimas Europos socialistų partijoje (PES) ir tikisi, kad situacija keisis, paskyrus naują atstovą – G. Palucką.

Taip pat J. Pankauskas paprašė valdybos narių informuoti partijos sekretoriatą apie planuojamas komandiruotes, kad būtų galima apsvarstyti ir suplanuoti galimus susitikimus su vietinėmis partijomis ir lietuvių bendruomenėmis užsienio šalyse.

Valdybos sprendimai

 

 1. Valdybos nariai pritaria, kad reikia pasiruošti galimai interpeliacijai kultūros ministrei;
 2. Pritarta Švenčionių skyriaus skolos apmokėjimui ir nutarta pakviesti skyriaus atstovus į kitą valdybos posėdį pristatyti skyriaus veiklą;
 3. Patvirtinta naujo nario pažymėjimo išdavimo tvarka.

 

Prezidiumas

 

 

 

 

 

Biudžetas. Gintautas Paluckas pristatė, kad Seime neseniai patvirtintas biudžetas su pertekliumi, bet, jo teigimu, atskiros visuomenės grupės nesulaukė pakankamo dėmesio, t.y. darbo užmokestis medikams, mokslo darbuotojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams nėra didinamas, nors darbo užmokestis reikšmingai didėja teisėsaugos institucijoms. Socialdemokratų siūlymas buvo didinti bazinį atlyginimą iki 142 eurų visam biudžetiniam sektoriui, tuomet būtų bent išlaikytas sistemiškumas. Pasak pirmininko, todėl teisinga retorikoje vartoti teiginius, kad krizė daliai gyventojų nesibaigė, nors kainos kilo visiems. LSDP biudžetui balsuodami Seime nepritarė. G. Paluckas sakė manantis, kad socialdemokratų laikysena šiuo klausimu buvo gera, buvo pateikti racionalūs siūlymai, o iš partijos išėję kolegos, kurie sudarė frakcijų koaliciją, atrodė nykiai ir pasyviai, jau nekalbant apie tai,kad ir jų visi pasiūlymai buvo atmesti, erdvės savo nuomonei nėra.

Interpeliacija ministrui. G. Paluckas priminė, kad Seime taip pat suorganizuota interpeliacija sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai, kuri nesibaigė ministro atstatydinimu, bet kaip procesas davė politinių vaisių - dabar jau atsakomybę už A. Verygą neša ne tik ir premjeras bei visi valdantieji. Tai gali reikšti, kad A. Verygos nepalankumo reitingai galbūt persiduos S. Skverneliui.

Bendravimas su medikais, dėstytojais. Pasak LSDP pirmininko, LSDP aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos medikų sąjūdžiu (LMS) ir aukštųjų mokyklų dėstytojų bei mokslo darbuotojų profesine sąjunga, organizavusia akciją Paskutinis prioritetas. Paskutiniame prioritete svarbias pozicijas užima neseniai prie LSDP prisijungęs politologas Liutauras Gudžinskas.

Partijos padėtis. LSDP pirmininkas kalbėjo ir apie destabilizacinius procesus, kuriuos inicijuoja iš partijos išėję ar pašalinti buvę kolegos. Pasak G. Palucko, buvusių kolegų pastangos nepavyko, nes neapibrėžtas darinys, kurio dar net nėra, paprasčiausiai neįkvepia. Tai liudija, kad mūsų partijos nariai tiki partijos ateitimi, o reitingai rodo 8-12 proc. pasitikėjimą, bet, tiesa, anot pirmininko, tikriausiai slypi per vidurį. G. Paluckas taip pat paprašė Rokiškio skyriaus pirmininko Tado Barausko papasakoti apie situaciją Rokiškyje, o laikinosios Klaipėdos rajono skyriaus pirmininkės Ligitos Liutikienės apie situaciją šiame skyriuje. Iš Rokiškio skyriaus prieš gana senokai yra pasitraukęs meras Antanas Vagonis, iš Klaipėdos rajono - Vaclovas Dačkauskas, bet daugiau žmonių nepajudėjo. G. Paluckas situaciją partijoje pavadino stabilia, tuo sako galėjęs įsitikinti važinėdamas per skyrius.

Frakcijos seniūnas Juozas Olekas pasakojo pastaruoju metu bendraujantis su skyriais ir susidaręs nuomonę, kad buvusių bičiulių pateikiama informacija yra su gera melo doze. Pvz., kai pasitraukė Klaipėdos rajono meras buvo sakoma, kad pasitraukė visas skyrius, bet iš tiesų išėjo du žmonės. Frakcijos seniūnas teigė manantis, kad septyni parlamentarai dirba tikrai neblogai, yra aktyvūs, bendrauja su pirmininku, kuris lankosi beveik visuose frakcijos posėdžiuose. Lyginant pagal pateiktų projektų skaičių maža LSDP frakcija jau aplenkė buvusius kolegas, nors atskilusi frakcija didesnė. Tarp svarbiausių projektų J. Olekas minėjo bazinio atlyginimo didinimą. Parlamentaras teigė, kad Seimo nariai paruoš savo veiklos ataskaitą.

J. Olekas taip pat pasiūlė kolegoms Seimo nariams laikotarpiu tarp sesijų dar dažniau nuvykti į skyrius ir pasikalbėti, tam prireiks ir skyrių paramos - kad būtų galima pabendrauti su kuo daugiau partijos narių, taip pat nepartinių gyventojų ar vietos žiniasklaida.

Susitarimas dėl užsienio politikos ir gynybos. Užsienio reikalų ir Krašto apsaugos ministerijos yra parengusios susitarimą, kurį siūlo pasirašyti visoms parlamentinėms partijoms. Tekstas jau yra parengtas, pasirašymas numatomas sausio mėnesį. J. Oleko teigimu, susitarimo tekstas visai priimtinas, išskyrus vieną klausimą - kad pasiekus 2 proc. nuo BVP finansavimą gynybai būtų siekiama ir toliau jį didinti. Socialdemokratų pasiūlymas būtų išlaikyti 2 proc. nuo BVP, nes į saugumą reikia žiūrėti plačiau, ne tik per gynybos prizmę.

Seimo narys Algirdas Sysas susitarimą dėl užsienio politikos ir gynybos vadiną dešiniųjų susitarimu, kuriuo norima kairiesiems primesti politiką. Pasak politiko, socialdemokratai turi siūlyti priemones kovai su skurdu, o tai irgi lemia valstybės saugumą.

G. Paluckas prašė tokiais svarbiais klausimais laikytis vieningos pozicijos, o ji kol kas formuluojama taip: socialdemokratai remia 2 proc. finansavimą krašto apsaugai ir tai yra nekvestionuotina, bet įsipareigojimas neapibrėžtai dar didinti gynybos biudžetą neįmanomas, nes šiuo metu žiojėja skylės švietime, socialinėje apsaugoje ir sveikatos sistemoje, o valstybės saugumas ir atsparumas neatsiejamas nuo investicijų į jautrias sritis.

Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė pasiūlė parengti susitarimą tarp partijų dėl socialinio saugumo ir atskirties mažinimo. G. Palucko manymu, tai labai gera idėja, apie kuria verta diskutuoti.

Aloyzas Sakalas pabrėžė, kad valstybės saugumas labai priklauso ir nuo visuomenės valios priešintis, ne tik nuo ginkluotės įsigijimų. Jis siūlė nepasirašyti susitarimo dėl gynybos, kol nebus susitarimo dėl socialinės politikos.

Seimo narė Rasa Budbergytė pabrėžė gavusi tyrimą apie Seimo narių veiklą bei aktyvumą, iš kurio matosi, kad socialdemokratai gerai atrodo, ypač palyginus su buvusiais kolegomis.

G. Paluckas teigia, kad socialdemokratai jau nebekonkuruoja su buvusiais kolegomis, nes partija turi kitus uždavinius - atkurti pasitikėjimą, prarastą 2016 m. Seimo rinkimuose.

Darbo užmokesčio fondo lubų padidinimas žmonėms, kurie dirba skyriuose. Atsakingasis sekretorius Linas Jonauskas pristatė, kad šiuo metu yra 21 prašymas iš skyrių, skirti lėšų darbuotojų išlaikymui. Norint finansuoti bent po 0,25 etato skyriuose, reikia darbo užmokesčio fondo lubas padidinti iki 40 tūkst. eurų. Prezidiumas šiam sprendimui pritarė, nors Vilniaus ir Kauno skyriai pabrėžė prašysiantys partijos prezidiumo papildomai svarstyti dėl etatų didžiuosiuose miestuose, nes juose narių kur kas daugiau. Raseinių skyrius paprieštaravo, sakydamas, kad miestų ir rajonų skyriai neturėtų būti skirstomi, nes narių daug yra ir rajonuose. Rokiškio skyrius siūlė finansuoti ne ketvirtį darbo vietos su mokesčiais, bet skirti konkrečią sumą skyriui, bet prezidiumas tam nepritarė.

G. Paluckas teigė, kad turi būti tam tikras solidarumas: po 0,25 etato yra minimumas skyriams, bet gali būti ieškoma papildomų sprendimų didžiųjų miestų skyriams.

1 proc. nuo GPM. Atsakingasis sekretorius L. Jonauskas taip pat pristatė statistiką, kaip skyriams sekėsi rinkti 1 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Geriausiai šiuo klausimu pasirodė Jonavos skyrius. Pasak L. Jonausko, šiais metais nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d. skyriai turėtų intensyviau rinkti po 1 proc. nuo GPM. Paprašyta Finansų komisijos paruošti schemas, kaip ir kada tai daryti, o sekretoriatas paruoš komunikacijos pavyzdžius, kad žmonėms būtų aiškiau, kaip skirti dalį savo sumokėtų mokesčių partijai. Pasiūlyta informaciją įdėti ir į „Socialdemokrato“ laikraštį.  LSDP pirmininkas svarstė, jog geriausia strategija - aktyvus prašymas skirti 1 proc. nuo GPM tiek partiečių, tiek prijaučiančių žmonių.

Prezidento rinkimai. A. Sakalas pateikė du siūlymus prezidiumui. Pirmu klausimu, jis siūlė padiskutuoti, ar LSDP dalyvaus prezidento rinkimuose ir jeigu taip, ką juose kels. Pasak politiko, reikia dėl to atsiklausti skyrių nuomonės. Antru klausimu, A. Sakalas pasiūlė greičiau parašyti partijos rinkimų programą.

LSDP pirmininkas teigė, kad galimi visi variantai: tiek kelti savo kandidatą, tiek nedalyvauti prezidento rinkimuose. A. Syso nuomone, kandidatą prezidento rinkimuose kelti būtina. Bet Varėnos skyriaus pirmininkas Povilas Saulevičius pabrėžė, kad klausdami skyrių socialdemokratai užprogramuos, kad kandidatas prezidento rinkimuose būtinas, o jei vėliau paaiškės, kad pagrindinis kandidatas nedalyvauja, tuomet gresia perspektyva pralaimėti prezidento rinkimus ir užgožti savivaldos rinkimus.

V. Blinkevičiūtė sako, kad pagrindinis dalykas, kurio reikia klausti skyrių - ar keliame savo kandidatą, ar palaikome nepartinį. Politikė teigė mananti, kad trejų rinkimų - savivaldos, Europos Parlamento, prezidento - bus viena ir ta pati, todėl tuo reiktų pasinaudoti.

Finansų komisijos pirmininkas Jonas Budrevičius taip pat pristatė finansinio patikrinimo rezultatus.

Prezidiumo sprendimai

 

 1. Nutarta skirti lėšų apmokėti po 0,25 etato darbuotojams skyriuose. Ateityje ketinama svarstyti dėl didžiųjų miestų skyrių.
 2. Slaptu balsavimu nuspręsta palikti galioti nuobaudą (įspėjimą)  buvusiam Radviliškio skyriaus pirmininkui Kazimierui Auguliui. Balsavimo rezultatai: palikti nuobaudą balsavo 15 prezidiumo narių, naikinti nuobaudą 12 ir 1 biuletenis rastas negaliojantis.
 3. Nuspręsta sušaukti LSDP tarybą 2018 m. sausio 27 d. G. Paluckas siūlo posėdį rengti Kėdainiuose.
 4. Nutarta paprašyti skyrių nuomonės dėl to, ar LSDP prezidento rinkimuose turėtų kelti savo kandidatą ir, jeigu turėtų, pasiūlyti išvardinti bent keletą galimų pretendentų. Tai konsultacinė apklausa.

 

 

Kokių problemų nesprendžia 2018 metų biudžetas?

Ketvirtadienis, 14 Gruodis 2017 10:07

Kokių problemų nesprendžia 2018 metų biudžetas?

Lietuvos socialdemokratų partija nepritaria 2018 metų biudžeto projektui, nes juo nesprendžiamos esminės šalies gyventojus problemos – pajamų nelygybė ir prasta demografinė situacija.

„Valdantiesiems reikia tiesiog pakelti galvas, pasidairyti pro Seimo ar Vyriausybės langus ir galėtų įvertinti tą realią situaciją – iš nevilties į protesto akcijas eina dėstytojai ir mokslininkai, kurie gauna 500-600 eurų atlyginimus. Dėl panašaus atlygio už darbą sukilo medikai. Tiesa, nemažai jų jau emigravo. Valstybė tuščiai švaistosi pinigais rengdama aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir paskui užtikrindama jiems visas galimybes emigruoti,“ – sako Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas.

Socialdemokratų manymu, pajamų atskirtį vis gilinanti situacija susidaro dėl valdančiųjų neryžtingumo imtis teisingesnio gyventojų pajamų apmokestinimo. Apmokestinus didžiausias pajamas nepritrūktų lėšų mažų atlyginimų didinimui.

Pasak Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narės Rasos Budbergytės, 2016 metų gyventojų pajamų struktūra parodo didžiules mūsų gyventojų sumokamų mokesčių disproporcijas.

„Absurdiška, bet daugiausia mokesčių sumoka mažas ir vidutines pajamas gaunantys gyventojai, o mažiausiais mokesčių tarifais yra apmokestinti didžiausias pajamas gaunantys,“ – sako R. Budbergytė.

Absurdiška, bet daugiausia mokesčių sumoka mažas ir vidutines pajamas gaunantys gyventojai, o mažiausiais mokesčių tarifais yra apmokestinti didžiausias pajamas gaunantys

Rasa Budbergytė

Biudžeto paskirstymas ir prioritetai visiškai neatitinka valdančiųjų deklaruotų pertvarkų, socialinio jautrumo, žmonių pajamų ir regionų atskirties mažinimo principų.

„Valdantieji paprasčiausiai daug prikalbėjo, o šiuo biudžetu realiai pasityčiojo iš vaikus auginančių šeimų, atimdami iš jų papildomą neapmokestinamų pajamų dydį ir skirdami vaiko išmokas, kurias žmonės jau praminė „vaiko išmalda“. Buvo pasityčiota ir iš  viešojo sektoriaus darbuotojų pakėlus atlyginimus keliais eurais, tuo tarpu jėgos struktūrų pareigūnams – prokurorams, STT, FNTT darbuotojams – negaila ir aštuoniais šimtais eurų algas padidinti,“ – teigia socialdemokratas Algirdas Sysas.

Socialdemokratai pateikė siūlymų, kuriais buvo reaguojama į socialiai jautriausių grupių poreikius. Deja, buvo atsižvelgta vos į kelis.

„Šiandien Seime prie posėdžių salės įvyko smurto aukų nevilties akcija – skirstant papildomus biudžeto asignavimus buvo išdalinti 55 milijonai eurų, bet nerasta prašytų kelių milijonų smurto aukas priglaudžiantiems specializuotiems pagalbos centrams. Juk ten priebėgos dažniausiai ieško mušamos moterys su vaikais. Centrai – dažniausiai vienintelis jų išsigelbėjimas. Tačiau Premjeras išvydęs protestuotojus tik užsipuolė – kodėl ne darbe. Tai apie kokį socialinį jautrumą galime kalbėti. Šitos vyriausybės deklaruojamas dėmesys pažeidžiamiausiems išgaravo prisėdus prie biudžeto – ir vėl investicijos į plytas laimėjo prieš pagalbos badą,“ – sako Socialdemokratų frakcijos narė Dovilė Šakalienė.

Socialdemokratai nepritaria 2018 metų biudžeto projektui, nes:

 • Mokesčių pertvarka tik kosmetinė, neįtvirtintas teisingesnis mokesčių surinkimas ir perskirstymas mažinant atskirtį tarp mažų ir didelių pajamų;
 • Biudžeto planavimo sistema ydinga ir nepertvarkyta;
 • Nėra aiškų vyriausybės veiklos prioritetų;
 • Nepakankamas mokesčių sistemos progresyvumas;
 • Skelbiama, kad biudžetas socialiai orientuotas, bet sprendžiama tik skurdo rizika, nes socialinės paramos programų finansavimas nepakankamas;
 • Išlieka sąlyginai didelis socialinių įmokų tarifas;
 • Nepakankamos investicijos į žmogiškąjį kapitalą;
 • Dėl nepakankamo finansavimo gyventojai patys turi patys susimokėti didelę dalį sveikatos priežiūros išlaidų, išlieka regioninė nelygybė gaunant sveikatos priežiūros paslaugas.

„Socialdemokratų partijos frakcija negali balsuoti už tokį biudžeto projektą, kuris pristatytas kaip perteklinis. Tas perteklius kol kas pagrįstas pažadais geriau surinkti mokesčius. Kol kas nematome, kad būtų vykdomi ankstesnieji biudžeto teikėjų pažadai – ypač susiję su mažų pajamų, pensijų didinimu, atskirties mažinimu, emigracijos stabdymu. Tai  kaip galime patikėti naujais?“ – klausė Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnas Juozas Olekas.

lsdp.lt

 

Socialdemokratai: Seimas neturi užsiimti paminklų statyba ar griovimais

Šeštadienis, 09 Gruodis 2017 11:35

Socialdemokratai nepalaiko iniciatyvos rinkti parašus dėl Vyčio paminklo statymo  Lukiškių aikštėje. Seimo socialdemokratų frakcijos seniūno pavaduotojas Julius Sabatauskas sako nepasirašysiąs po rezoliucija ne dėl to, kad nepritaria Vyčio paminklo idėjai, o dėl to, kad architektūrinius sprendimus, istorinį ar meninį įprasminimą turi įvertinti ir sprendimus priimti specialistai ir gyventojai, o ne politikai Seime.

„Įvyko teisėtas konkursas. Projektai buvo pateikti viešai. Variantus įvertino ir ekspertai, ir gyventojai. Turime rezultatą. Nesuprantu, kodėl dabar Seimo politikai blaškosi su tais parašais. Argi Seimas turi imtis veiksmų, priiminėti įstatymus, kad teisėto konkurso rezultatai būtų anuliuoti?“ – klausia Seimo narys J. Sabatauskas.

„Jau įvyko penki ar šeši konkursai memorialui kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę. Liūdniausia, kad dėl nesibaigiančių ginčų tiek dėmesio pritraukusi sostinės aikštė tebėra tuščia. Matyt, taip ir pasitiksime valstybės šimtmetį, kol nepradėsime pagaliau gerbti kompetentingų institucijų sprendimų, - parašų rinkimo akciją Seime komentuoja Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas.

Seimo socialdemokratus labiausiai neramina pati tendencija - į Seimą perkelti visiškai šiai institucijai nepriklausančius sprendimus.

„Kaip Seimas dabar atrodytų po laimėjusio projekto autoriaus – jauno menininko žodžių, kad net nesitikėjo laimėti konkursą be jokio „užnugario“, o štai laimėjo. Tai Seimo nariai pademonstruotų, kad vis dėlto jie yra tas užnugaris ar, ar sovietinio mentaliteto kupra, kuri bando paveikti meno žmonių, istorikų ir kitų specialistų idėjas, - sako J. Sabatauskas.

Lsdp.lt, 2017 12 07

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100


Puslapis 2 iš 104

Aktualijos

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS VAKARONĖ

Aktyviai dalyvavę Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų die...

VISI - VISIEMS

Visi, negalintys dalyvauti vakaronėje, sveikina į ją...

MIELI BIČIULIAI,

Š.m. sausio 12 d. 17.30 val. susitinkame Nepriklausomyb...

Mielas sausio mėnesį gimęs bičiuli (-e),

Linkime  gražaus ir  įsimintino  laiko šiandien...

Socialdemokratai siūlo pagalbą Vyriausybei: paliestų gaunančius daugiau nei 1900 Eur/mėn.

„Lietuvoje šiuo metu egzistuojanti mokesčių sistema iš...

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS TARYBOJE

LSDP Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas Robert Duchnevič ...

Gražių ir jaukių švenčių!

Kalėdos – šeimos ir artimųjų, tikėjimo ir vilties, ...

ŠVENČIŲ PROGA

Šviesios šv. Kalėdų nakties, Laimingų dienų Naujai...

Apklausa

Ar balsuotumėte už LSDP?Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Visos teisės saugomos © 2011 Vilniaus rajono socialdemokratai. Sukurta: