Tarybos posėdis

Šeštadienis, 14 Spalis 2017 21:58

 

Spalio 14 d. vykusiame LSDP tarybos posėdyje pagrindinis svarstytas klausimas - Etikos ir procedūrų komisijos siūlymas šalinti iš partijos narius, kurie nepaisė praėjusio tarybos sprendimo nutraukti koaliciją su valstiečiais žaliaisiais.

Posėdžio pradžioje paaiškėjo, kad 8 partijos ir Seimo nariai paruošė pareiškimą dėl pasitraukimo iš LSDP gretų.

Pasitraukti iš partijos panoro 8 nariai: Algirdas Butkevičius, Gediminas Kirkilas, Irena Šiaulienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Andrius Palionis, Rimantas Sinkevičius, Juozas Bernatonis, Artūras Skardžius.

Iš visų minėtų asmenų į posėdį atvyko tik R. Šalaševičiūtė, kuri paprašė LSDP pirmininko G. Palucko perskaityti narių kreipimąsi į tarybą. Pirmininkas tą ir padarė.

Pareiškimo nepasirašė tik Antanas Vinkus. Tarybos posėdyje jis perskaitė A. Butkevičiaus, kuris neatvyko, laišką tarybai.

Laiške A. Butkevičius rašė, kad socialdemokratu buvo 26 metu, bet jis nesitikėjęs, kad tokia diena ateis. A. Butkevičius rašė, kad ši situacija gali nulemti partijos ateitį, nes socialdemokratai, pasak politiko, savo rankomis atveria galimybę sugriauti tai, ką tiek ilgai puoselėjo. Seimo narys deklaruoja, kad kalti yra visi, visi prisidėjo prie to, jog žmonės prarado pasitikėjimą socialdemokratais, kad reitingai krinta. A. Butkevičius rašė puikiai prisimenantis dalykišką LSDP prezidiumo posėdį liepos mėnesį, kuriame buvo aptariamas klausimas dėl LSDP ir LVŽS koalicijos sutarties peržiūrėjimo. Jis atkreipė dėmesį į žodį „peržiūrėjimas". Pasak A. Butkevičiaus laiško, iš to sekė logiškas sprendimas siūlyti skyriams apsvarstyti koalicijos sutarties įgyvendinimą ir pateikti siūlymus partijos vadovybei. Politikas teigia, kad tai buvo teisingas sprendimas, bet partijos vadovybė, anot jo, turėjo atlikti namų darbus: paruošti frakcijos veiklos ataskaitą, atlikti rezultatų analizę, pateikti galimų sprendimų rezultatus su privalumais ir trūkumais. A. Butkevičius sako, kad tai nebuvo atlikta ir klausė, ką tuomet skyriai svarstė ir kuo remiantis priėmė sprendimus. Iš skyrių balsavimo rezultatų politikas daro išvadą, kad skyriams klausimas buvo suformuluotas kitaip nei nusprendė prezidiumas, ir realiai skambėjo: būti ar nebūti koalicijoje?

A. Butkevičius taip pat atkreipė dėmesį, kad pirmininkas kiek anksčiau išsakė asmeninę savo poziciją, dar prieš svarstymą skyriuose. Politikas rašė, kad sprendimui nebūti koalicijoje nebuvo jokio plano, o tas, kuris atsirado rugsėjo mėnesį, nepanašus į planą. Pažymėta, kad manifestas paviešintas spalio mėnesį. A. Butkevičius sako, kad būtent dėl šių aspektų, dėl skubėjimo ir kilo visos abejonės, ar taryba teisingai ir objektyviai vertino situaciją.

A. Butkevičius aiškino, kad pagrindinė susidariusios situacijos priežastis - pirmininko nenoras diskutuoti su frakcija arba jos nariais. Politikas rašė turintis savo nuomonę dėl skyriuose priimtų sprendimų demokratiškumo, lygino situaciją su Brexit. Politikas perspėjo, kad demokratija ne žaisliukas, su ja negalima žaisti. A. Butkevičius taip pat apgailestavo, kad partija atsidūrė kvailoje padėtyje ir pažymėjo, jog Seime jau registruotas biudžeto projektas, kurio siūlymai yra priimtini ir būtų blogai jo nepalaikyti.

Laiške buvo rašoma, kad atsakingas valstybės valdymas reikalauja apčiuopiamų rezultatų, siūlyta gražius žodžius palikti poetams. Pasak A. Butkevičiaus, turėtume būti paskutiniai kvailiai, jei nepasinaudotume galimybe padalinti pačių užmaišytą perteklinį pyragą. Politikas taip pat klausė, kodėl nuolat apie socialdemokratinę politiką kalbantis pirmininkas neįgyvendina jos su Seimo valstiečiais, bet tuo pat metu pats Vilniuje dirba su liberalais. Pasak A. Butkevičiaus, Vilniaus socialdemokratai padarė tą patį, ką ir Seimo socialdemokratai: pateikė darbų sąrašą ir, jeigu į tai nebus atsižvelgta, paliks koaliciją. Politikas stebėjosi, kodėl standartai, jo požiūriu, skiriasi. A. Butkevičius kėlė klausimą, kad problemos ištakos siekia laiką prieš Seimo rinkimus, kai kai kas partijos sąskaita nusprendė pigiai papolitikuoti išeidami į viešumą kritikuojant partijos vadovybę. Jis rašė norintis tikėti, kad takoskyra atsirado ne dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro posto: anot A. Butkevičiaus, G. Palucko kompetencija šioje srityje yra neabejotina, bet kliūtimi tapo jo teistumas - tai, pasak politiko, paaiškėjo, prazondavus.

A. Butkevičius taip pat rašė, kad net vienas prarastas žmogus partijai yra nuostolis. Jis nurodė, kad partijos stiprumo pagrindas - pirmininko gebėjimas akumuliuoti geriausias idėjas partijos programai. Politikas klausė, iš kur tokia panieka, žodžių nesirinkimas, žeminimas.

Politikas reziumavo, kad valstybės interesai jam aukščiau nei partijos.

A. Vinkui perskaičius laišką į tribūną buvo pakviestas Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Vainius Šarmavičius, kuris paaiškino, jog pagal LSDP statutą tokio pareiškimo užtenka, kad šie asmenys nebebūtų laikomi partijos nariais, todėl balsavimas dėl sankcijos netenka prasmės.

 

 

 

 

 

 

 

LSDP pirmininko kreipimasis

 

Toliau apie politines aktualijas kalbėjo LSDP pirmininkas G. Paluckas. Jis teigė ruošdamasis posėdžiui turėjęs kitokių minčių pasisakymui, kuris turėjo būti aštresnis ar asmeniškesnis, bet išklausęs A. Vinkaus perskaitytą buvusio pirmininko kreipimąsi nutarė to vengti. Tačiau G. Palucko teigimu, pareiškime yra labai daug užgaulios netiesos. Pasak jo, visas laikotarpis, kuris kai kurių žmonių vadinamas klaida, autokratiniu valdymu, skyrių nuomonės manipuliacija, visiems yra nelengvas. G. Paluckas sako neseniai kalbėjęs su prancūzų socialistais, kurie pralaimėjo prezidento rinkimus. Prancūzų socialistai tai vertina kaip epochos pabaigą. Anot G. Palucko, šiandien patirtį turinčių bičiulių sprendimas taip pat simbolizuoja tam tikros epochos pabaigą. Tačiau pirmininkas sako niekada nesutiksiantis, kad demokratija galima žaisti, kad ja galima manipuliuoti, kad partijos skyriai neva yra įkaitai nesusivokusio partijos pirmininko. G. Paluckas sako besilankydamas skyriuose matęs, kad žmonės mąsto savo galva.

Anot pirmininko, ar partijos statutas patinka ar nepatinka, tačiau jis reguliuoja partijos veiklą būtent tiems atvejams, kai nuomonės išsiskiria. Šio principo buvo laikomasi visada. Ten, kur to nesilaikyta, turima rimtų problemų.

Kalbėdamas apie ateitį G. Paluckas sakė nematantis dramos, nes situacija nėra tiek dramatiška, kaip mėginta parodyti. Pirmininkas sako jaučiantis palaikymą pokyčiams, judėjimui į priekį. G. Paluckas sako nenorintis bėgti atgal ir analizuoti praeities bei ieškoti kaltų. Tačiau jis paminėjo vieną epizodą, kuris, jo nuomone, pažeidė esminius demokratijos principus.

Tai 2016 m. Seimo rinkimų kandidatų sąrašo formavimas, kai pirmą kartą partijos istorijoje partijos sąrašas nebuvo reitinguotas.

Anot G. Palucko, šie momentai paskui plėtėsi. Tačiau šiandien partijos vadovų kreipimasis į skyrius, kai klausiama jų nuomonės, vadinama autokratišku valdymu.

G. Paluckas sakė, kad viskas bus sveriama 2019 m. vyksiančios konferencijos metu, bet šiandien jis džiaugiasi frakcijos kolegų priimtu sprendimu. Pirmininkas vis tik sakė, kad apmaudu, jog kreipimąsi pasirašę bičiuliai nedalyvauja posėdyje, nes jis norėjęs jiems pasakyti, jog politikos ir politikos vadybos bei intrigų mokėsi iš geriausių: iš A. Butkevičiaus, G. Kirkilo, J. Bernatonio. G. Paluckas padėkojo jiems už jų indėlį į jį patį ir visus kitus, darkart pakartojo, kad tai tam tikros epochos pabaiga, bet gimdymo kančiose gimsta gražūs dalykai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos posėdžio diskusijose pasisakė 7 bičiuliai.

Lazdijų skyriaus pirmininkas Saulius Petrauskas perdavė kolegų iš Lazdijų nuomonę baigti tarpusavio rietenas bei laikytis sprendimo, kurį priėmė taryba.

Aleksandras Jokūbauskas iš Palangos kalbėjo, kad šio miesto rinkėjams atstovauja A. Vinkus, dėl kurio vienintelio socialdemokratai ir balsuos. Pasak pranešėjo, A. Vinkus visuomet tvirtai laikėsi savo nuostatų. Jis priminė ankstesnius A. Vinkaus žodžius laidoti jį kaip socialdemokratą net tada, jei bus pašalintas iš LSDP. A. Jokūbauskas sakė matęs, kaip A. Vinkus daugiau kaip pusę metų dirbo partijos labui ir tam, kad taptų Seimo nariu, nors buvo manančių, kad jam padėti nereikia, jei jis nemoka už darbą pinigų. Jis apgailestavo, kad A. Vinkus bus šalinamas tik dėl to, kad balsavo už frakcijų koaliciją.

Kęstutis Vilkauskas iš Trakų sakė esant tokiai situacijai besijaučiantis nekaip. Pasak jo, daug darbų daryta su žmonėmis, kurie netenka partijos nario statuso. Jis sakė, kad partija ne vien statutas, bet ir žmogiškas bendravimas. K. Vilkauskas teigė, kad jam nesinorėtų, jog G. Paluckas ir A. Butkevičius nesikalbėtų, jis klausė, koks bus santykis su išėjusiais bičiuliais ir kėlė prielaidą, jog po dvejų metų viskas gali būti puiku, nes bičiuliai neatsisako socialdemokratinių vertybių.

Rimantas Vaitkus siūlė apsvarstyti, kaip veiks socialdemokratų frakcija su partijos vardu, nes nėra jokių gairių jos veiklai. Jo nuomone, iki šiol nėra aišku, ką frakcija turi daryti: nepalaikyti 2018 m. biudžeto ar oponuoti Vyriausybės programai? R. Vaitkus taip pat sakė, kad nors Etikos ir procedūrų komisija pasiūlė griežčiausias bausmes už statuto pažeidimą, bet, jo nuomone, bausmės gali būti ir ne tokios griežtos - pavyzdžiui, papeikimas.

Audrius Bitinas iš Tauragės padėtį pavadino patine. Jis kėlė klausimą, kad taip nutiko dėl to, kad Seimo nariai buvo išrinkti, bet užmiršo regionus. A. Bitinas svarstė, kad gal ir regionai turi labiau bendrauti su Seimo nariais. Politikas svarstė, kad kai ateina rinkimai, regionai paprastai reikalingi, bet kai jie praeina, visi dirba ties savo klausimais.

Gintautas Sitnikas pabrėžė, kad statutas yra statutas, o stodami į partiją nariai pažada jo laikytis. Jis teigė, kad tarybos sprendimai turi būti vykdomi, o visokie išvedžiojimai yra nepriimtini. G. Sitnikas sakė gerbiantis A. Vinkų, bet statuto pažeidimai nėra gerai. Jis pasakojo, kad Šiaulių skyrius po savivaldos rinkimų labai nukentėjo, nes buvusi skyriaus vadovybė toleravo skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos sprendimų atidėjimą, nesipriešino pažeidimams. Anot G. Sitniko, skyrius dvejus metus gyveno nežinioje, o tai nebuvo gerai.

Seimo narys Julius Sabatauskas kalbėjo, kad iš kiekvienos padėties galima rasti išeitį. Jis pažymėjo, kad taryba priėmė sprendimą dėl koalicijos, bet nenustatė tolesnių elgsenos variantų. Politikas teigė apie tai minėjęs ir partijos pirmininkui, su kuriuo susitiko ketvirtadienį: taryba turi pavesti prezidiumui numatyti nutarimo įvykdymo eigą. J. Sabatauskas sako, kad jo ir Algirdo Syso, balsavimas Seime koks buvo, toks ir liks: tai yra, atsižvelgiant į socialdemokratų programą. Politikas taip pat siūlė nebesvarstyti M. Basčio klausimo, nes nebėra aplinkybių, dėl kurių Etikos ir procedūrų komisija buvo pasiūliusi kolegą šalinti, bet vėliau jis atšaukė savo parašą dėl frakcijų koalicijos.

Justas Vincas Paleckis kalbėjo nesidžiaugiantis, bet manė, kad vilties yra nemažai. Politikas priminė pirmus tiesioginius partijos pirmininko rinkimus: jis sakė netikėjęs, kad G. Paluckas gali juose laimėti, nes visi tie, apie kuriuos kalbama tarybos posėdyje, labai garsiai palaikė jo konkurentą. J.V. Paleckis svarstė, kad G. Paluckas laimėjo, nes žadėjo gana radikalias permainas ir partijos nariai to norėjo. Politikas siūlė išėjusiems nariams nesakyti, kad jų žingsnis buvo padarytas vardan stabilumo valstybėje, nes niekas jų nebūtų įpareigojęs balsuoti už Vyriausybės griovimą, jie būtų galėję palaikyti visus gerus įstatymus. J.V. Paleckis pridūrė, kad jam buvo svarbi Vytenio Povilo Andriukaičio nuomonė. Jis jau anksčiau yra sakęs, kad į koaliciją eiti nereikia, bet jo neklausyta. Paskui jis siūlė nepasirašyti tokios prastos koalicijos sutarties, bet į jo nuomonę ir vėl neatsižvelgta. Galiausiai, V.P. Andriukaitis siūlė nelaužyti partijos statuto, bet ir vėl liko neišgirstas. J.V. Paleckis sakė kalbėjęsis ir su Nikolajum Medvedevu, kuris pasakė, jog Seimo narys turi laisvą mandatą, bet partijos narys jo neturi.

Giedrė Purvaneckienė pažymėjo, jog niekas nepasakys, kad Seimo narys gali nesilaikyti Konstitucijos ar įstatymų. Lygiai taip pat kiekvienam partijos nariui reikia laikytis statuto. Ji sakė laikanti Etikos ir procedūrų komisijos sprendimą pagrįstu bei siūlė A. Vinkui dar pagalvoti ir pasielgti teisingai.

Vilija Blinkevičiūtė kalbėjo, kad vis tik liūdna ir graudu, nes jai teko dirbti su žmonėmis, kurie dabar bus ne LSDP nariai. Europarlamentarė sakė nesitikėjusi iš kolegų, kad jie nepaklus tarybos valiai. V. Blinkevičiūtė sako nuolat užduodanti sau klausimą vardan ko ir kodėl taip daroma, kam tai naudinga, kokie paslėpti interesai čia išryškėja. Ji sako gerbianti sprendimą trauktis iš partijos, bet teigė mananti, kad pats A. Butkevičius turėjo ateiti ir perskaityti savo laišką. Bent jau dėl to, kad padėkotų žmonėms, su kuriais daug metų dirbo kartu. V. Blinkevičiūtė sako, kad LSDP pakenkė ankstesnis užmigimas ant laurų ir reitingų. Europarlamentarė, be kita ko, bandė perkalbėti A. Vinkų pakeisti nuomonę ir nepažeidinėti statuto, bet veltui.

Tarybos sprendimas 

LSDP Etikos ir procedūrų komisija paviešino protokolą

Trečiadienis, 11 Spalis 2017 11:04

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Etikos ir procedūrų komisija paviešino protokolą, iš kurio matyti, kaip vyko klausimo svarstymas dėl frakcijų koaliciją parlamente sudariusių Seimo narių.

Su dokumentu galima susipažinti čia.

Partijos etikos sargai pasiūlė LSDP tarybai skirti griežčiausią nuobaudą tiems partijos nariams, kurie nepaisė 2017 m. rugsėjo 23 d. LSDP tarybos sprendimo nutraukti koalicijos sutartį su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) bei sudarė frakcijų koaliciją parlamente. Griežčiausia nuobauda reiškia šalinimą iš partijos, tačiau galutinį sprendimą priima taryba.

Etikos ir procedūrų komisijos siūlymu, iš partijos siūloma šalinti Mindaugą Bastį, Juozą Bernatonį, Algirdą Butkevičių, Gediminą Kirkilą, Andrių Palionį, Rimantą Sinkevičių, Artūrą Skardžių, Rimantę Šalaševičiūtę, Ireną Šiaulienę, Antaną Vinkų.

Etikos ir procedūrų komisija taip pat išnagrinėjo Seimo narių skundus. Parlamentarai kvestionavo balsavimo procedūrą 2017 m. rugsėjo 23 d. tarybos posėdyje: jie teigė, kad per kvorumo patikrinimą suskaičiuoti 167 tarybos nariai, o dėl koalicijos iš viso balsavo 195. Komisija iš sekretoriato dokumentų nustatė, kad tarybos posėdyje iš viso užsiregistravo 195 tarybos nariai, tačiau žmonių skaičius pagrindinėje salėje kito dėl žmonių judėjimo. Protokoluose fiksuota, kad prieš balsavimą dėl koalicijos nutraukimo į salę grįžo tarybos narių grupė.

Seimo nariai kėlė klausimą dėl sprendimo priėmimo demokratiškumo, teigta, kad buvo ignoruojama mažumos nuomonė. Etikos ir procedūrų komisija nustatė, kad tarybos posėdyje dėl koalicijos pasisakė 28 LSDP atstovai, tarp jų – 8 Seimo nariai, taigi taryboje buvo sudarytos sąlygos išsakyti savo poziciją visiems. Tarybos nariai taip pat galėjo pateikti ir pateikė siūlymus nustatyti vėlesnę datą, nuo kada nutraukiama sutartis, arba balsuoti slaptai, tačiau šie siūlymai nesulaukė reikiamo skaičiaus tarybos narių palaikymo. Su tarybos nutarimu nesutinkantys tarybos nariai pagal statutą galėjo pareikšti atskirąją nuomonę, tačiau šia teise nepasinaudojo.

Etikos ir procedūrų komisijai keltas ir klausimas dėl išankstinio koalicijos partnerių neinformavimo apie koalicijos sutarties nutraukimą. Komisija nurodo, kad diskusijos dėl koalicijos LSDP vyko apie du mėnesius, apie jas gausiai rašė žiniasklaida, o koalicijos partneriai netgi ragino sprendimus priimti greičiau.

Parlamentarai taip pat rašė, kad nutraukiant koalicijos sutartį su LVŽS nebuvo pateikti argumentai, tačiau Etikos ir procedūrų komisija nurodo, jog taryba kartu su nutarimu priėmė ir rezoliuciją, kurioje pateikiami argumentai ir motyvai dėl koalicijos nutraukimo, aptariamos galimos tolesnio bendradarbiavimo formos.

Į klausimą apie tai, ar taryba galėjo nutraukti koalicijos sutartį, jei nepanaikino ankstesnio sprendimo sudaryti koaliciją su LVŽS, Etikos ir procedūrų atsakė, kad vėliau priimtas teisės aktas turi viršenybę prieš anksčiau priimtą teisės aktą.

Skunde buvo kvestionuotas 2017 m. rugsėjo 27 d. Etikos ir procedūrų komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas statuto pažeidimas ir skiriama laiko pažeidimą ištaisyti. Buvo keliamas klausimas dėl to, kad pažeidimą komisija konstatavo ne tiesiogiai surinktame posėdyje, o apklaususi narius elektroninėmis ryšio priemonėmis. Į tai komisija atsakė, kad tais klausimais, kai nesprendžiamas nuobaudų skyrimas konkretiems asmenims, komisija turi teisę sprendimą priimti šiuo būdu.

Etikos ir procedūrų komisijos nuomone, su tarybos sprendimu nesutikę partijos nariai turėjo teisę apskųsti sprendimą suvažiavimui, bet tai nestabdo tarybos sprendimo veikimo ir jie neturėjo trukdyti kitiems nariams įgyvendinti tarybos sprendimą.

„Komisija vertina, kad LSDP frakcijos narių veiksmai, sudarant frakcijų koaliciją ir tokiu būdu veikiant akivaizdžiai priešingai tarybos sprendimu suformuotai partijos valiai ir jos interesams, negali būti pateisinami jų pačių nepritarimu ginčijamam tarybos nutarimui ir kreipimuisi į LSDP suvažiavimą dėl šio tarybos nutarimp panaikinimo“, - rašoma protokole.

www.lsdp, lt, 2017 10 11

 

Etikos ir procedūrų komisija pasiūlė šalinti frakcijų koaliciją sudariusius LSDP narius

Sekmadienis, 08 Spalis 2017 16:59

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Etikos ir procedūrų komisija šeštadienį pasiūlė šalinti iš partijos narius, kurie, nepaisydami LSDP tarybos sprendimo nutraukti koaliciją su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), sudarė frakcijų koaliciją parlamente.

Galutinį sprendimą dėl sankcijos priims taryba. Ją sušauks spalio 10 d. vyksiantis prezidiumas.

Į Etikos ir procedūrų komisijos posėdį buvo kviesti frakcijų koaliciją sudarę Seimo nariai, garbės pirmininkai ir dabartinis partijos pirmininkas. Iš visų kviestų asmenų dalyvavo tik garbės pirmininkas Aloyzas Sakalas ir esamas partijos vadovas Gintautas Paluckas. Keturi Seimo nariai iš anksto pranešė negalėję atvykti į posėdį, kiti apie savo apsisprendimą komisijos neinformavo.

Komisijos narių diskusijos ir balsavimo procedūra vyko uždarame posėdyje be kviestųjų asmenų.

LSDP Etikos ir procedūrų komisija 2017 m. rugsėjo 27 d. konstatavo, kad LSDP frakcijos sprendimas sudaryti frakcijų koaliciją Seime su LVŽS frakcija buvo priimtas nepaisant LSDP tarybos nutarimo, prieštarauja jo esmei, neatitinka partijos išreikštos valios bei LSDP statuto reikalavimų.

LSDP frakcijos Seime atstovai, sudarę frakcijų koaliciją, nesutiko su tokiu partijos Etikos ir procedūrų komisijos konstatavimu ir pateikė savo skundus.

Penki frakcijos nariai taip pat kreipėsi į partijos suvažiavimą „dėl šiurkščių LSDP statuto pažeidimų priimant LSDP tarybos 2017 m. rugsėjo 23 d. nutarimą“ nutraukti koaliciją su LVŽS.

Įvertinusi dalies LSDP frakcijos Seime skundą, surinkusi bei patikrinusi informaciją, Etikos ir procedūrų komisija nutarė, kad teiginiai dėl tarybos sprendimo neteisėtumo ar nedemokratiškumo, yra nepagrįsti. Komisijos nuomone, tarybos sprendimas dėl koalicijos nutraukimo su LVŽS yra teisėtas, galiojantis ir turi būti vykdomas.

Etikos ir procedūrų komisija taip pat nenustatė tarybos sprendimo priėmimo procedūros pažeidimų.

Nuotrauka: lrytas.lt, fotografas M. Ambrazas.

www.lsdp.lt, 2017 10 07

 

G. Paluckas: pajamų nelygybę akivaizdžiai didina dabartinė mokesčių sistema

Penktadienis, 06 Spalis 2017 11:47

 

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas viešai patvirtino, kad Lietuvoje net ir augant ekonomikai toliau sparčiai auga pajamų nelygybė, o skirtumas tarp daugiausiai ir mažiausiai uždirbančių jau išaugo iki septynių kartų.

Tai reiškia, kad visos iki šiol Vyriausybės taikytos politikos priemonės nestabdo nelygybės augimo, o ministrų kabineto pasiūlyta mokesčių pertvarka, kuri jau net nevadinama reforma, yra pernelyg menka.

Socialdemokratai pajamų atotrūkio mažinimą kelia kaip svarbiausią prioritetą ir jau yra pateikę pasiūlymus.

„Didelė pajamų nelygybė lemia, kad daugiau uždirbantys prekių ir paslaugų kainas tempia aukštyn, o mažai uždirbantys susiduria su labai konkrečiomis išgyvenimo problemomis. Blogiausia, kad prie to labai stipriai prisideda ir mokesčių sistema. Pajamas gaunantys iš darbo santykių atiduoda apie 50 proc. savo pajamų (įskaitant Sodros mokesčius), o iš kapitalo pajamų gyvenantys sumoka vos 15 proc.  Ar uždirbi 800 eurų, ar – 8000 eurų, pajamų mokestis toks pat – 15 proc. Mes labai aiškiai siūlome taisyti padėtį – didinti pelno mokestį įmonėms, įvesti progresinius mokesčių tarifus tikrai didelėms pajamoms ir sumažinti pajamų mokesčius uždirbantiems iki vidutinio šalies darbo užmokesčio,“ – sako Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas.

Dalis socialdemokratų siūlymų jau registruota Seime: tai bazinio atlyginimo didinimas iki 142 eurų, progresiniai mokesčiai, valstybės remiamų pajamų dydžio vaiko pinigai, 150 tūkst. eurų vertę viršijančio nekilnojamojo turto apmokestinimas, nemokamas parengiamųjų ir pradinių klasių mokinių maitinimas.

Kita dalis socialdemokratų idėjų šiuo metu rengiama. Pavyzdžiui, planuojama keisti pasiūlymą dėl progresinių mokesčių taip, kad mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms gyventojų pajamų mokesčio tarifas mažėtų, o gaunantiems didžiausias – augtų smarkiau. Tai yra pajamoms iki 800 eurų, mokesčio tarifas sumažėtų iki 10 proc., 800-2500 eurų – liktų 15 proc., o pajamos nuo 2500 eurų būtų apmokestinamos 35 proc. tarifu.

Vyriausybė ir Seimas planuodami mokesčių sistemos pertvarką akivaizdžiai turi atsižvelgti ir į Lietuvos banko nuorodas, kad pernelyg didelė pajamų nelygybė Lietuvoje trukdo ekonomikai augti sparčiau, o mūsų žmonės pasmerkti įstrigti vadinamųjų vidutinių pajamų spąstuose.

lsdp.lt, 2017 10 05

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100


Puslapis 3 iš 100

Aktualijos

G. Paluckas. Darbuotojai, kuriems valstybė meluoja

Mūsų valstybė meluoja pati sau ir šimtams tūkstančių ...

LSDP Vilniaus r. skyriaus ataskaitinis susirinkimas

Lapkričio 9-os, ketvirtadienio,  darbus Vilniaus r. bičiu...

LSDP FRAKCIJOJE

  Mieli bičiuliai, šiuo metu Seime pradėtas svarstyti ...

Lietuvoje išbristi iš skurdo valstybė nepadeda: D. Šakalienė siūlo tai keisti

Lietuvoje praėjusiais metais apie 630 tūkst. gyventojų ...

SKYRIAUS NAUJIENOS TRUMPAI

  ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS   2017 11 09 ...

Lapkritį gimusiems

  LSDP Vilniaus r. skyriaus bičiuliai...

VĖLINIŲ DIENĄ...

MIELI BIČIULIAI, VĖLINIŲ DIENĄ PASKUTINIŲJŲ RUDENS L...

LSDP pirmininko G. Palucko laiškas bičiuliams

Mieli bičiuliai, Esu tikras, jog daugelis esate susirūpin...

DĖL 2018 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO

Mieli bičiuliai, prašome pateikti siūlymus dėl 2018 met...

Socialdemokratai į komandą Seime pakvietė parlamentarę D. Šakalienę

  Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) Seime į koma...

Apklausa

Ar balsuotumėte už LSDP?Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Visos teisės saugomos © 2011 Vilniaus rajono socialdemokratai. Sukurta: