Tarybos posėdis

Šeštadienis, 14 Spalis 2017 21:58

 

Spalio 14 d. vykusiame LSDP tarybos posėdyje pagrindinis svarstytas klausimas - Etikos ir procedūrų komisijos siūlymas šalinti iš partijos narius, kurie nepaisė praėjusio tarybos sprendimo nutraukti koaliciją su valstiečiais žaliaisiais.

Posėdžio pradžioje paaiškėjo, kad 8 partijos ir Seimo nariai paruošė pareiškimą dėl pasitraukimo iš LSDP gretų.

Pasitraukti iš partijos panoro 8 nariai: Algirdas Butkevičius, Gediminas Kirkilas, Irena Šiaulienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Andrius Palionis, Rimantas Sinkevičius, Juozas Bernatonis, Artūras Skardžius.

Iš visų minėtų asmenų į posėdį atvyko tik R. Šalaševičiūtė, kuri paprašė LSDP pirmininko G. Palucko perskaityti narių kreipimąsi į tarybą. Pirmininkas tą ir padarė.

Pareiškimo nepasirašė tik Antanas Vinkus. Tarybos posėdyje jis perskaitė A. Butkevičiaus, kuris neatvyko, laišką tarybai.

Laiške A. Butkevičius rašė, kad socialdemokratu buvo 26 metu, bet jis nesitikėjęs, kad tokia diena ateis. A. Butkevičius rašė, kad ši situacija gali nulemti partijos ateitį, nes socialdemokratai, pasak politiko, savo rankomis atveria galimybę sugriauti tai, ką tiek ilgai puoselėjo. Seimo narys deklaruoja, kad kalti yra visi, visi prisidėjo prie to, jog žmonės prarado pasitikėjimą socialdemokratais, kad reitingai krinta. A. Butkevičius rašė puikiai prisimenantis dalykišką LSDP prezidiumo posėdį liepos mėnesį, kuriame buvo aptariamas klausimas dėl LSDP ir LVŽS koalicijos sutarties peržiūrėjimo. Jis atkreipė dėmesį į žodį „peržiūrėjimas". Pasak A. Butkevičiaus laiško, iš to sekė logiškas sprendimas siūlyti skyriams apsvarstyti koalicijos sutarties įgyvendinimą ir pateikti siūlymus partijos vadovybei. Politikas teigia, kad tai buvo teisingas sprendimas, bet partijos vadovybė, anot jo, turėjo atlikti namų darbus: paruošti frakcijos veiklos ataskaitą, atlikti rezultatų analizę, pateikti galimų sprendimų rezultatus su privalumais ir trūkumais. A. Butkevičius sako, kad tai nebuvo atlikta ir klausė, ką tuomet skyriai svarstė ir kuo remiantis priėmė sprendimus. Iš skyrių balsavimo rezultatų politikas daro išvadą, kad skyriams klausimas buvo suformuluotas kitaip nei nusprendė prezidiumas, ir realiai skambėjo: būti ar nebūti koalicijoje?

A. Butkevičius taip pat atkreipė dėmesį, kad pirmininkas kiek anksčiau išsakė asmeninę savo poziciją, dar prieš svarstymą skyriuose. Politikas rašė, kad sprendimui nebūti koalicijoje nebuvo jokio plano, o tas, kuris atsirado rugsėjo mėnesį, nepanašus į planą. Pažymėta, kad manifestas paviešintas spalio mėnesį. A. Butkevičius sako, kad būtent dėl šių aspektų, dėl skubėjimo ir kilo visos abejonės, ar taryba teisingai ir objektyviai vertino situaciją.

A. Butkevičius aiškino, kad pagrindinė susidariusios situacijos priežastis - pirmininko nenoras diskutuoti su frakcija arba jos nariais. Politikas rašė turintis savo nuomonę dėl skyriuose priimtų sprendimų demokratiškumo, lygino situaciją su Brexit. Politikas perspėjo, kad demokratija ne žaisliukas, su ja negalima žaisti. A. Butkevičius taip pat apgailestavo, kad partija atsidūrė kvailoje padėtyje ir pažymėjo, jog Seime jau registruotas biudžeto projektas, kurio siūlymai yra priimtini ir būtų blogai jo nepalaikyti.

Laiške buvo rašoma, kad atsakingas valstybės valdymas reikalauja apčiuopiamų rezultatų, siūlyta gražius žodžius palikti poetams. Pasak A. Butkevičiaus, turėtume būti paskutiniai kvailiai, jei nepasinaudotume galimybe padalinti pačių užmaišytą perteklinį pyragą. Politikas taip pat klausė, kodėl nuolat apie socialdemokratinę politiką kalbantis pirmininkas neįgyvendina jos su Seimo valstiečiais, bet tuo pat metu pats Vilniuje dirba su liberalais. Pasak A. Butkevičiaus, Vilniaus socialdemokratai padarė tą patį, ką ir Seimo socialdemokratai: pateikė darbų sąrašą ir, jeigu į tai nebus atsižvelgta, paliks koaliciją. Politikas stebėjosi, kodėl standartai, jo požiūriu, skiriasi. A. Butkevičius kėlė klausimą, kad problemos ištakos siekia laiką prieš Seimo rinkimus, kai kai kas partijos sąskaita nusprendė pigiai papolitikuoti išeidami į viešumą kritikuojant partijos vadovybę. Jis rašė norintis tikėti, kad takoskyra atsirado ne dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro posto: anot A. Butkevičiaus, G. Palucko kompetencija šioje srityje yra neabejotina, bet kliūtimi tapo jo teistumas - tai, pasak politiko, paaiškėjo, prazondavus.

A. Butkevičius taip pat rašė, kad net vienas prarastas žmogus partijai yra nuostolis. Jis nurodė, kad partijos stiprumo pagrindas - pirmininko gebėjimas akumuliuoti geriausias idėjas partijos programai. Politikas klausė, iš kur tokia panieka, žodžių nesirinkimas, žeminimas.

Politikas reziumavo, kad valstybės interesai jam aukščiau nei partijos.

A. Vinkui perskaičius laišką į tribūną buvo pakviestas Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Vainius Šarmavičius, kuris paaiškino, jog pagal LSDP statutą tokio pareiškimo užtenka, kad šie asmenys nebebūtų laikomi partijos nariais, todėl balsavimas dėl sankcijos netenka prasmės.

 

 

 

 

 

 

 

LSDP pirmininko kreipimasis

 

Toliau apie politines aktualijas kalbėjo LSDP pirmininkas G. Paluckas. Jis teigė ruošdamasis posėdžiui turėjęs kitokių minčių pasisakymui, kuris turėjo būti aštresnis ar asmeniškesnis, bet išklausęs A. Vinkaus perskaitytą buvusio pirmininko kreipimąsi nutarė to vengti. Tačiau G. Palucko teigimu, pareiškime yra labai daug užgaulios netiesos. Pasak jo, visas laikotarpis, kuris kai kurių žmonių vadinamas klaida, autokratiniu valdymu, skyrių nuomonės manipuliacija, visiems yra nelengvas. G. Paluckas sako neseniai kalbėjęs su prancūzų socialistais, kurie pralaimėjo prezidento rinkimus. Prancūzų socialistai tai vertina kaip epochos pabaigą. Anot G. Palucko, šiandien patirtį turinčių bičiulių sprendimas taip pat simbolizuoja tam tikros epochos pabaigą. Tačiau pirmininkas sako niekada nesutiksiantis, kad demokratija galima žaisti, kad ja galima manipuliuoti, kad partijos skyriai neva yra įkaitai nesusivokusio partijos pirmininko. G. Paluckas sako besilankydamas skyriuose matęs, kad žmonės mąsto savo galva.

Anot pirmininko, ar partijos statutas patinka ar nepatinka, tačiau jis reguliuoja partijos veiklą būtent tiems atvejams, kai nuomonės išsiskiria. Šio principo buvo laikomasi visada. Ten, kur to nesilaikyta, turima rimtų problemų.

Kalbėdamas apie ateitį G. Paluckas sakė nematantis dramos, nes situacija nėra tiek dramatiška, kaip mėginta parodyti. Pirmininkas sako jaučiantis palaikymą pokyčiams, judėjimui į priekį. G. Paluckas sako nenorintis bėgti atgal ir analizuoti praeities bei ieškoti kaltų. Tačiau jis paminėjo vieną epizodą, kuris, jo nuomone, pažeidė esminius demokratijos principus.

Tai 2016 m. Seimo rinkimų kandidatų sąrašo formavimas, kai pirmą kartą partijos istorijoje partijos sąrašas nebuvo reitinguotas.

Anot G. Palucko, šie momentai paskui plėtėsi. Tačiau šiandien partijos vadovų kreipimasis į skyrius, kai klausiama jų nuomonės, vadinama autokratišku valdymu.

G. Paluckas sakė, kad viskas bus sveriama 2019 m. vyksiančios konferencijos metu, bet šiandien jis džiaugiasi frakcijos kolegų priimtu sprendimu. Pirmininkas vis tik sakė, kad apmaudu, jog kreipimąsi pasirašę bičiuliai nedalyvauja posėdyje, nes jis norėjęs jiems pasakyti, jog politikos ir politikos vadybos bei intrigų mokėsi iš geriausių: iš A. Butkevičiaus, G. Kirkilo, J. Bernatonio. G. Paluckas padėkojo jiems už jų indėlį į jį patį ir visus kitus, darkart pakartojo, kad tai tam tikros epochos pabaiga, bet gimdymo kančiose gimsta gražūs dalykai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos posėdžio diskusijose pasisakė 7 bičiuliai.

Lazdijų skyriaus pirmininkas Saulius Petrauskas perdavė kolegų iš Lazdijų nuomonę baigti tarpusavio rietenas bei laikytis sprendimo, kurį priėmė taryba.

Aleksandras Jokūbauskas iš Palangos kalbėjo, kad šio miesto rinkėjams atstovauja A. Vinkus, dėl kurio vienintelio socialdemokratai ir balsuos. Pasak pranešėjo, A. Vinkus visuomet tvirtai laikėsi savo nuostatų. Jis priminė ankstesnius A. Vinkaus žodžius laidoti jį kaip socialdemokratą net tada, jei bus pašalintas iš LSDP. A. Jokūbauskas sakė matęs, kaip A. Vinkus daugiau kaip pusę metų dirbo partijos labui ir tam, kad taptų Seimo nariu, nors buvo manančių, kad jam padėti nereikia, jei jis nemoka už darbą pinigų. Jis apgailestavo, kad A. Vinkus bus šalinamas tik dėl to, kad balsavo už frakcijų koaliciją.

Kęstutis Vilkauskas iš Trakų sakė esant tokiai situacijai besijaučiantis nekaip. Pasak jo, daug darbų daryta su žmonėmis, kurie netenka partijos nario statuso. Jis sakė, kad partija ne vien statutas, bet ir žmogiškas bendravimas. K. Vilkauskas teigė, kad jam nesinorėtų, jog G. Paluckas ir A. Butkevičius nesikalbėtų, jis klausė, koks bus santykis su išėjusiais bičiuliais ir kėlė prielaidą, jog po dvejų metų viskas gali būti puiku, nes bičiuliai neatsisako socialdemokratinių vertybių.

Rimantas Vaitkus siūlė apsvarstyti, kaip veiks socialdemokratų frakcija su partijos vardu, nes nėra jokių gairių jos veiklai. Jo nuomone, iki šiol nėra aišku, ką frakcija turi daryti: nepalaikyti 2018 m. biudžeto ar oponuoti Vyriausybės programai? R. Vaitkus taip pat sakė, kad nors Etikos ir procedūrų komisija pasiūlė griežčiausias bausmes už statuto pažeidimą, bet, jo nuomone, bausmės gali būti ir ne tokios griežtos - pavyzdžiui, papeikimas.

Audrius Bitinas iš Tauragės padėtį pavadino patine. Jis kėlė klausimą, kad taip nutiko dėl to, kad Seimo nariai buvo išrinkti, bet užmiršo regionus. A. Bitinas svarstė, kad gal ir regionai turi labiau bendrauti su Seimo nariais. Politikas svarstė, kad kai ateina rinkimai, regionai paprastai reikalingi, bet kai jie praeina, visi dirba ties savo klausimais.

Gintautas Sitnikas pabrėžė, kad statutas yra statutas, o stodami į partiją nariai pažada jo laikytis. Jis teigė, kad tarybos sprendimai turi būti vykdomi, o visokie išvedžiojimai yra nepriimtini. G. Sitnikas sakė gerbiantis A. Vinkų, bet statuto pažeidimai nėra gerai. Jis pasakojo, kad Šiaulių skyrius po savivaldos rinkimų labai nukentėjo, nes buvusi skyriaus vadovybė toleravo skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos sprendimų atidėjimą, nesipriešino pažeidimams. Anot G. Sitniko, skyrius dvejus metus gyveno nežinioje, o tai nebuvo gerai.

Seimo narys Julius Sabatauskas kalbėjo, kad iš kiekvienos padėties galima rasti išeitį. Jis pažymėjo, kad taryba priėmė sprendimą dėl koalicijos, bet nenustatė tolesnių elgsenos variantų. Politikas teigė apie tai minėjęs ir partijos pirmininkui, su kuriuo susitiko ketvirtadienį: taryba turi pavesti prezidiumui numatyti nutarimo įvykdymo eigą. J. Sabatauskas sako, kad jo ir Algirdo Syso, balsavimas Seime koks buvo, toks ir liks: tai yra, atsižvelgiant į socialdemokratų programą. Politikas taip pat siūlė nebesvarstyti M. Basčio klausimo, nes nebėra aplinkybių, dėl kurių Etikos ir procedūrų komisija buvo pasiūliusi kolegą šalinti, bet vėliau jis atšaukė savo parašą dėl frakcijų koalicijos.

Justas Vincas Paleckis kalbėjo nesidžiaugiantis, bet manė, kad vilties yra nemažai. Politikas priminė pirmus tiesioginius partijos pirmininko rinkimus: jis sakė netikėjęs, kad G. Paluckas gali juose laimėti, nes visi tie, apie kuriuos kalbama tarybos posėdyje, labai garsiai palaikė jo konkurentą. J.V. Paleckis svarstė, kad G. Paluckas laimėjo, nes žadėjo gana radikalias permainas ir partijos nariai to norėjo. Politikas siūlė išėjusiems nariams nesakyti, kad jų žingsnis buvo padarytas vardan stabilumo valstybėje, nes niekas jų nebūtų įpareigojęs balsuoti už Vyriausybės griovimą, jie būtų galėję palaikyti visus gerus įstatymus. J.V. Paleckis pridūrė, kad jam buvo svarbi Vytenio Povilo Andriukaičio nuomonė. Jis jau anksčiau yra sakęs, kad į koaliciją eiti nereikia, bet jo neklausyta. Paskui jis siūlė nepasirašyti tokios prastos koalicijos sutarties, bet į jo nuomonę ir vėl neatsižvelgta. Galiausiai, V.P. Andriukaitis siūlė nelaužyti partijos statuto, bet ir vėl liko neišgirstas. J.V. Paleckis sakė kalbėjęsis ir su Nikolajum Medvedevu, kuris pasakė, jog Seimo narys turi laisvą mandatą, bet partijos narys jo neturi.

Giedrė Purvaneckienė pažymėjo, jog niekas nepasakys, kad Seimo narys gali nesilaikyti Konstitucijos ar įstatymų. Lygiai taip pat kiekvienam partijos nariui reikia laikytis statuto. Ji sakė laikanti Etikos ir procedūrų komisijos sprendimą pagrįstu bei siūlė A. Vinkui dar pagalvoti ir pasielgti teisingai.

Vilija Blinkevičiūtė kalbėjo, kad vis tik liūdna ir graudu, nes jai teko dirbti su žmonėmis, kurie dabar bus ne LSDP nariai. Europarlamentarė sakė nesitikėjusi iš kolegų, kad jie nepaklus tarybos valiai. V. Blinkevičiūtė sako nuolat užduodanti sau klausimą vardan ko ir kodėl taip daroma, kam tai naudinga, kokie paslėpti interesai čia išryškėja. Ji sako gerbianti sprendimą trauktis iš partijos, bet teigė mananti, kad pats A. Butkevičius turėjo ateiti ir perskaityti savo laišką. Bent jau dėl to, kad padėkotų žmonėms, su kuriais daug metų dirbo kartu. V. Blinkevičiūtė sako, kad LSDP pakenkė ankstesnis užmigimas ant laurų ir reitingų. Europarlamentarė, be kita ko, bandė perkalbėti A. Vinkų pakeisti nuomonę ir nepažeidinėti statuto, bet veltui.

Tarybos sprendimasAktualijos

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS VAKARONĖ

Aktyviai dalyvavę Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų die...

VISI - VISIEMS

Visi, negalintys dalyvauti vakaronėje, sveikina į ją...

MIELI BIČIULIAI,

Š.m. sausio 12 d. 17.30 val. susitinkame Nepriklausomyb...

Mielas sausio mėnesį gimęs bičiuli (-e),

Linkime  gražaus ir  įsimintino  laiko šiandien...

Socialdemokratai siūlo pagalbą Vyriausybei: paliestų gaunančius daugiau nei 1900 Eur/mėn.

„Lietuvoje šiuo metu egzistuojanti mokesčių sistema iš...

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS TARYBOJE

LSDP Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas Robert Duchnevič ...

Gražių ir jaukių švenčių!

Kalėdos – šeimos ir artimųjų, tikėjimo ir vilties, ...

ŠVENČIŲ PROGA

Šviesios šv. Kalėdų nakties, Laimingų dienų Naujai...

Apklausa

Ar balsuotumėte už LSDP?Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Visos teisės saugomos © 2011 Vilniaus rajono socialdemokratai. Sukurta: